Sony Xperia E4g - Mga setting ng pag-access

background image

Mga setting ng pag-access

Tingnan at baguhin ang mga setting para sa iyong device mula sa menu ng Mga Setting.

Naa-access ang menu ng Mga Setting mula sa screen ng Application at panel ng Quick

settings.

Upang buksan ang menu ng mga setting ng device mula sa screen ng Application

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Tapikin ang

Mga setting.

Upang tumingin ng impormasyon tungkol sa iyong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tungkol sa telepono.

Upang buksan ang panel ng Mga mabilisang setting

Gamit ang dalawang daliri, i-drag ang status bar pababa.

Upang piliin kung aling mga setting ang ipapakita sa panel ng Mga mabilisang setting

1

Gamit ang dalawang daliri, i-drag ang status bar pababa, pagkatapos ay tapikin

ang

I-edit.

2

Sa bar sa ibaba ng screen, i-touch at tagalan ang icon para sa quick setting na

gusto mong idagdag, pagkatapos ay i-drag at i-drop ito itaas na bahagi ng

screen.

Upang baguhin ang ayos panel ng Mga mabilisang setting

1

Gamit ang dalawang daliri, i-drag ang status bar pababa, pagkatapos ay tapikin

ang

I-edit.

2

I-touch nang matagal ang isang icon, pagkatapos ay ilipat sa gustong posisyon.

3

Tapikin ang

Tapos na.