Sony Xperia E4g - Mga setting ng wika

background image

Mga setting ng wika

Maaari kang pumili ng default na wika para sa iyong device at baguhin itong muli sa

ibang pagkakataon. Mababago mo rin ang wika sa pagsusulat para sa pag-input ng

teksto. Tingnan ang

Pag-personalize sa keyboard ng Xperia

sa pahinang 47 .

Upang baguhin ang wika

1

Mula sa Home screen, i-tap ang .

2

Hanapin at i-tap ang

Mga Setting > Wika at input > Wika.

3

Pumili ng isang opsyon.

4

Tapikin ang

OK.

Kung pinili mo ang maling wika at hindi mabasa ang mga text ng menu, hanapin at tapikin ang

. Pagkatapos ay piliin ang text sa tabi ng

, at piliin ang unang entry sa bubukas na menu.

Maaari mo nang piliin pagkatapos ang wika na nais mo.