Sony Xperia E4g - Petsa at oras

background image

Petsa at oras

Mababago mo ang petsa at oras sa iyong device.

Upang manu-manong itakda ang petsa

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang

Mga Setting > Petsa at oras.

3

Alisan ng marka ang checkbox na

Automatic petsa at oras, kung may marka ito.

4

Tapikin ang

Magtakda ng petsa.

5

Ayusin ang petsa sa pamamagitan ng pag-scroll pataas at pababa.

6

Tapikin ang

Itakda.

Upang manu-manong i-set ang oras

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at i-tap ang

Mga Setting > Petsa at oras.

3

Alisan ng marka ang checkbox na

Automatic petsa at oras kung may marka ito.

4

Tapikin ang

Magtakda ng oras.

5

Mag-scroll pataas o pababa upang ayusin ang oras.

6

Kung naaangkop, mag-scroll pataas upang palitan ang

AM sa PM, o kabaliktaran.

7

Tapikin ang

Itakda.

Upang i-set ang time zone

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Petsa at oras.

3

Alisan ng marka ang checkbox na

Awtomatikong time zone, kung may marka ito.

4

Tapikin ang

Pumili ng time zone.

5

Pumili ng pagpipilian.

42

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.