Sony Xperia E4g - Tunog, ringtone at volume

background image

Tunog, ringtone at volume

Maa-adjust mo ang volume ng ringtone para sa mga papasok na tawag at pagpapaalam

gayundin para sa pag-playback ng musika at video. Maitatakda mo rin ang iyong device

sa silent mode upang hindi ito mag-ring kapag nasa isang pagpupulong ka.

Upang baguhin ang lakas ng volume

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog > Mga Volume.

3

I-drag ang mga volume slider patungo sa mga gustong posisyon.

Maaari mo ring pindutin ang volume key pataas o pababa upang baguhin ang lakas ng volume

ng ringtone at media playback kapag naka-lock ang screen.

Upang i-set ang iyong device sa vibrate mode

Pindutin ang volume key hanggang sa lumabas ang sa status bar.

Upang i-set ang iyong device sa silent mode

1

Pindutin ang volume key pababa hanggang sa mag-vibrate ang device at lumitaw

ang sa status bar.

2

Pindutin ang volume key pababa ulit. Lilitaw ang sa status bar.

Pindutin ang volume key pataas upang lumabas sa silent mode.

37

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang itakda ang device sa vibrate at ring mode

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog.

3

Markahan ang

I-vibrate kapag nagri-ring na checkbox.

Upang mag-set ng ringtone

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog > Ringtone ng telepono.

3

Pumili ng opsyon mula sa listahan o tapikin ang upang pumili ng music file na

ise-save sa iyong device.

4

Para kumpirmahin, tapikin ang

Tapos na.

Upang piliin ang tunog ng notification

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog > Tunog notification.

3

Pumili ng opsyon mula sa listahan o tapikin ang at pumili ng music file na naka-

save sa device.

4

Upang kumpirmahin, tapikin ang

Tapos na.

Ang ilang application ay may sarili nilang mga partikular na tunog ng notification na maaari

mong piliin sa mga setting ng application.

Upang paganahin ang mga touch tone

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog.

3

Markahan ang checkbox na

Mga touch tone ng dial pad at Mga tunog sa

pagpindot na mga checkbox.