Sony Xperia E4g - Pamamahala sa nilalamang video

background image

Pamamahala sa nilalamang video

Upang manu-manong makakuha ng impormasyon ng pelikula

1

Tiyaking mayroong aktibong koneksyon sa data ang iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Mga Pelikula.

3

I-drag ang kaliwang gilid ng screen pakanan upang buksan ang menu ng home

screen ng Mga Pelikula, pagkatapos ay mag-browse sa iba't ibang kategorya at

sa video file na gusto mong kunan ng impormasyon.

4

I-touch at tagalan ang thumbnail para sa video, pagkatapos ay tapikin ang

Maghanap ng impo.

5

Sa field ng paghahanap, magpasok ng mga keyword para sa video, pagkatapos

ay tapikin ang key na kumpirmahin sa keyboard. Ipinapakita sa isang listahan ang

lahat ng tugma.

6

Pumili ng isang resulta ng paghahanap, pagkatapos ay tapikin ang

Tapos na.

Magsisimula ang pag-download ng impormasyon.

Makakakuha ka ng impormasyon tungkol sa mga bagong dagdag na video nang awtomatiko

sa tuwing bubukas ang application na Mga Pelikula kung mamarkahan mo ang checkbox na

Kunin detalye ng video sa ilalim ng Mga Setting.

Kung hindi tama ang na-download na impormasyon, maghanap muli gamit ang ibang mga

keyword.

102

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang mag-clear ng impormasyon tungkol sa isang video

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Mga Pelikula.

2

I-drag ang kaliwang gilid ng screen pakanan upang buksan ang menu ng home

screen ng Mga Pelikula, pagkatapos ay mag-browse sa iba't ibang kategorya at

sa video file na gusto mong i-edit.

3

I-touch at tagalan ang thumbnail ng video, pagkatapos ay tapikin ang

I-clear ang

impo.

Upang magtanggal ng video

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Mga Pelikula.

2

I-drag ang kaliwang gilid ng screen pakanan upang buksan ang menu ng home

screen ng Mga Pelikula, pagkatapos ay mag-browse sa iba't ibang kategorya at

sa video file na gusto mong tanggalin.

3

I-touch at tagalan ang thumbnail ng video, pagkatapos ay tapikin ang

Tanggalin

mula sa listahan na lalabas.

4

Tapiking muli ang

Tanggalin upang kumpirmahin.

103

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.