Sony Xperia E4g - Panonood ng mga video sa application na Mga Pelikula

background image

Panonood ng mga video sa application na Mga Pelikula

Gamitin ang application na Mga Pelikula upang mag-play ng mga pelikula at iba pang

nilalamang video na na-save o na-download mo sa iyong device. Nakakatulong din sa

iyo ang application na Mga Pelikula na makakuha ng poster art, mga buod ng plot,

impormasyon sa genre at mga detalye ng direktor para sa bawat pelikula. Mape-play mo

rin ang iyong mga pelikula sa iba pang mga device na nakakonekta sa parehong

network.

Maaaring hindi nape-play sa application na Mga Pelikula ang ilang video file.

1

Tingnan ang mga opsyon sa menu

2

Ipakita ang pinakakamakailang na-play na video

3

I-drag ang kaliwang gilid ng screen patungo sa kanan upang i-browse ang lahat ng na-download at na-

save na video

4

I-tap para ma-play ang mga naka-save o na-download na video file

5

Mag-scroll pataas o pababa upang tingnan ang nilalaman

Upang mag-play ng video sa Mga Pelikula

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Mga Pelikula.

2

Hanapin at tapikin ang video na gusto mong i-play. Kung hindi ipinapakita ang

video sa screen, i-drag ang kaliwang gilid ng screen pakanan upang buksan ang

menu ng home screen ng Mga Pelikula, pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

video na gusto mong i-play.

3

Upang ipakita o itago ang mga control, tapikin ang screen.

4

Upang i-pause ang pag-play, tapikin ang . Upang ipagpatuloy ang pag-play,

tapikin ang .

5

Upang mag-rewind, i-drag pakaliwa ang progress bar marker. Upang mag-fast

forward, i-drag pakanan ang progress bar marker.

Upang mag-play ng video sa panlabas na device

1

Kapag nagpe-play ang video, tapikin ang screen upang ipakita ang lahat ng

kontrol.

2

Tapikin ang >

Throw.

3

Pumili ng panlabas na device kung saan ipe-play ang video. Kung walang

available na panlabas na device, sundin ang mga tagubilin sa screen upang

magdagdag ng isa.

101

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang baguhin ang mga setting sa Mga Pelikula

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Mga Pelikula.

2

Tapikin ang >

Mga setting, pagkatapos ay baguhin ang mga setting ayon sa

kagustuhan.

Upang baguhin ang mga setting ng tunog habang nagpe-play ang isang video

1

Habang nagpe-play ang video, tapikin ang screen upang ipakita ang mga control.

2

I-tap ang , pagkatapos ay i-tap ang

Mga setting ng tunog.

3

Markahan ang mga checkbox para sa mga setting ng tunog na nais mong

isaaktibo.

4

Kapag tapos ka na, tapikin ang

OK.

Upang magbahagi ng video

1

Kapag nagpe-play ang isang video na naka-save sa ilalim ng mga Pelikula o TV

show, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang

Ibahagi.

2

Tapikin ang application na gusto mong gamitin upang ibahagi ang napiling video,

pagkatapos ay sundin ang mga may-katuturang hakbang upang ipadala ito.