Sony Xperia E4g - Menu ng home screen ng Walkman®

background image

Menu ng home screen ng Walkman®

Binibigyan ka ng home screen ng Walkman® ng pangkalahatang-ideya sa lahat ng kanta

sa iyong device. Mula rito, maaari mong pamahalaan ang iyong mga album at playlist, at

ayusin ang iyong musika ayon sa mood at tempo gamit ang SensMe™ channels.

Para buksan ang menu ng home screen ng Walkman®

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

I-drag ang kaliwang dulo ng screen pakanan.

Upang bumalik sa home screen ng Walkman®.

Kapag nakabukas ang menu ng home screen ng Walkman®, tapikin ang

Home.

Kapag nakabukas ang menu ng home screen ng Walkman®, tapikin ang screen

sa kanan ng menu.

Upang i-update ang iyong musika sa pinakabagong impormasyon

1

Mula sa home screen ng Walkman®, tapikin ang .

2

Tapikin ang

I-download ang impo ng musika > Simulan. Maghahanap ang iyong

device sa online at ida-download ang pinakabagong available na album art at

impormasyon ng kanta para sa iyong musika.

Nasasaaktibo ang application ng mga channel ng SensMe™ kapag nagda-download ka ng

impormasyon ng musika.

Upang paganahin ang application na Mga channel ng SensMe™

Mula sa home screen ng Walkman®, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

I-

download ang impo ng musika > Simulan.

Kinakailangan ng application na ito ng koneksyon sa mobile o Wi-Fi® network.

Upang i-edit ang impormasyon ng musika

1

Mula sa Walkman® application, tapikin ang .

2

Tapikin ang

I-edit info sa musika.

3

Ipasok ang bagong impormasyon o gumawa ng mga pagbabago na nais mo.

4

Kapag tapos ka na, tapikin ang

I-save.

Upang magtanggal ng kanta

1

Mula sa home screen ng Walkman®, i-browse ang kantang gusto mong

tanggalin.

2

I-touch at tagalan ang pamagat ng kanta, pagkatapos ay tapikin ang

Tanggalin

mula sa listahan na lalabas.

3

Tapiking muli ang

Tanggalin upang kumpirmahin.