Sony Xperia E4g - Mga Playlist

background image

Mga Playlist

Sa home screen ng Walkman®, maaari kang gumawa ng iyong sariling mga playlist mula

sa musikang naka-save sa iyong device.

Upang gumawa ng sarili mong mga playlist

1

Mula sa home screen ng Walkman®, i-touch at tagalan ang kanta o album na

gusto mong idagdag sa isang playlist.

2

Sa menu na bubukas, tapikin ang

Idagdag sa... > Gumawa bagong playlist.

3

Magpasok ng pangalan para sa playlist at tapikin ang

OK.

Maaari mo ring tapikin ang album art at pagkatapos ay tapikin ang upang gumawa ng

bagong playlist.

75

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-play ang iyong sariling mga playlist

1

Buksan ang home screen ng Walkman®, pagkatapos ay tapikin ang

Mga Playlist.

2

Sa ilalim ng

Mga Playlist, piliin ang playlist na gusto mong buksan.

3

Kung nais mong i-play ang lahat ng kanta, tapikin ang

I-shuffle lahat.

Upang magdagdag ng mga kanta sa isang playlist

1

Mula sa home screen ng Walkman®, i-browse ang kanta o album na gusto mong

idagdag sa isang playlist.

2

I-touch at tagalan ang pamagat ng kanta o album, pagkatapos ay tapikin ang

Idagdag sa....

3

Tapikin ang pangalan ng playlist kung saan mo gustong idagdag ang album o

kanta. Idaragdag ang album o kanta sa playlist.

Upang alisin ang isang kanta mula sa isang playlist

1

Sa isang playlist, i-touch at tagalan ang pamagat ng kanta na gusto mong

tanggalin.

2

Tapikin ang

Tanggalin mula sa playlist.

Maaaring hindi mo matanggal ang isang kantang naka-save sa memory card o sa panloob na

storage ng iyong kanta.

Upang magtanggal ng playlist

1

Buksan ang home screen ng Walkman®, pagkatapos ay tapikin ang

Mga Playlist.

2

I-touch at tagalan ang playlist na gusto mong tanggalin.

3

Tapikin ang

Tanggalin.

4

Tapiking muli ang

Tanggalin upang kumpirmahin.

Hindi mo matatanggal ang mga smart playlist.