Sony Xperia E4g - Pagbabahagi ng musika

background image

Pagbabahagi ng musika

Upang magbahagi ng kanta

1

Mula sa home screen ng Walkman®, i-browse ang kanta o album na gusto mong

ibahagi.

2

I-touch at tagalan ang pamagat ng kanta, pagkatapos ay tapikin ang

Ibahagi.

3

Pumili ng application mula sa listahan, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin sa

screen.

Makakapagbahagi ka rin ng mga album at playlist sa parehong paraan.