Sony Xperia E4g - Pagkilala sa musika gamit ang TrackID™

background image

Pagkilala sa musika gamit ang TrackID™

Gamitin ang serbisyo sa pagkilala ng musika ng TrackID™ upang matukoy ang isang

kantang naririnig mong pinapatugtog sa paligid. Magrekord lang ng isang maikling

sample ng kanta at makukuha mo ang impormasyon ng artist, pamagat at album sa loob

ng ilang segundo. Maaari kang bumili ng kantang nakilala ng TrackID™ at maaari mong

tingnan ang mga TrackID™ chart upang makita kung ano ang hinahanap ng mga user

ng TrackID™ sa buong mundo. Para sa pinakamahusay na mga resulta, gumamit ng

TrackID™ sa tahimik na lugar.

1

Tingnan ang mga opsyon sa TrackID™

2

I-drag ang kaliwang gilid ng screen pakanan upang buksan ang menu ng home screen ng TrackID™

3

Alamin kung ano ang musikang iyong pinapakinggan

Ang application na TrackID™ at serbisyo ng TrackID™ ay hindi suportado sa lahat ng mga

bansa/rehiyon o sa pamamagitan ng lahat ng mga network at/o mga service provider sa lahat

ng lugar.

Upang tumukoy ng musika gamit ang teknolohiyang TrackID™

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

TrackID™, pagkatapos ay hawakan ang iyong device nang

malapit sa pinagmumulan ng musika.

3

Tapikin ang . Kung nakilala ng serbisyo ng TrackID™ ang kanta, lalabas sa

screen ang mga resulta.

Upang bumalik sa screen ng simula ng

TrackID™, tapikin ang .

Menu ng home screen ng TrackID™

Ang menu ng home screen ng TrackID™ ay nagbibigay sa iyo ng pangkalahatang-ideya

ng lahat ng kantang narekord at nakilala mo gamit ang serbisyo ng TrackID™. Mula dito,

77

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

maaari mo ring tingnan ang iyong mga kanta batay sa kasalukuyang mga chart ng

musika at kasaysayan ng paghahanap.

1

Gumawa ng online na profile ng TrackID™

2

Buksan ang TrackID™ application

3

Tingnan ang kasaysayan ng resulta ng paghahanap

4

Tingnan ang mga kasalukuyang chart ng musika

Upang tingnan ang impormasyon ng artist para sa isang kanta

Pagkatapos makilala ng application na

TrackID™ ang isang kanta, tapikin ang

Impo artst.

Upang magtanggal ng kanta sa kasaysayan ng track

1

Buksan ang application na

TrackID™, pagkatapos ay tapikin ang Kasaysayan.

2

I-touch nang matagal ang pangalan ng kantang gusto mong tanggalin,

pagkatapos ay tapikin ang

Tanggalin.

78

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.