Sony Xperia E4g - Paglilipat ng musika sa iyong device

background image

Paglilipat ng musika sa iyong device

May iba't ibang paraan upang maglipat ng musika sa iyong device mula sa isang

computer:

Para sa Windows

®

lang: Ikonekta ang device at computer gamit ang isang USB cable at

pagkatapos ay i-drag at i-drop ang mga file ng musika nang direkta sa application na file

manager sa computer. Tingnan ang

Pamamahala ng mga file gamit ang isang

computer

sa page na 128 .

Kung ang computer ay isang PC, maaari mong gamitin ang application na Media Go™

mula sa Sony at isaayos ang iyong mga file ng musika, gumawa ng mga playlist, mag-

subscribe sa mga podcast at marami pang iba. Upang matuto nang higit pa at i-

download ang application na Media Go™, pumunta sa http://mediago.sony.com/enu/

features.

Maaari mong gamitin ang software na Xperia™ Companion upang ilipat ang iyong mga

media file sa pagitan ng computer at ng iyong device. Upang matuto nang higit pa at i-

download ang Xperia™ Companion, pumunta sa

www.sonymobile.com/global-en/tools/

xperia-companion

.

Maaaring hindi sinusuportahan ng Musika ang lahat ng format ng file ng musika. Para sa higit

pang impormasyon tungkol sa mga sinusuportahang format ng file at paggamit ng mga

multimedia (audio, imahe at video) file, i-download ang White Paper para sa iyong device sa

www.sonymobile.com/support

.