Sony Xperia E4g - Visualizer

background image

Visualizer

Nagdaragdag ang Visualizer ng mga visual effect sa iyong mga kanta habang pine-play

mo ang mga ito. Batay sa mga katangian ng musika ang mga effect para sa bawat

76

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

kanta. Nagbabago ang mga ito, halimbawa, bilang tugon sa mga pagbabago sa lakas,

ritmo at antas ng dalas ng musika. Mababago mo rin ang tema ng background.

Upang i-on ang Visualizer

1

Sa Walkman® application, pindutin ang .

2

Tapikin ang

Visualizer.

Tapikin ang screen upang lumipat sa view na full screen.

Upang baguhin ang tema ng background

1

Sa Walkman® application, pindutin ang .

2

Tapikin ang

Visualizer.

3

Tapikin ang >

Tema at pumili ng tema.