Sony Xperia E4g - Pag-synchronize sa Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Pag-synchronize sa Microsoft® Exchange ActiveSync®

Gamit ang isang Microsoft Exchange ActiveSync account, direkta mong maa-access

ang iyong mga pangkumpanyang mensaheng email, appointment sa kalendaryo at

contact sa iyong device. Pagkatapos ng pag-setup, mahahanap mo ang iyong

impormasyon sa

Email, Kalendaryo at Mga Contact na mga application.

35

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang mag-set up ng EAS account para sa pag-synchronize

1

Tiyaking nasa iyo ang mga detalye ng iyong domain at server, na ibinigay ng

administrator ng iyong pangkumpanyang network.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Tapikin ang

Mga setting > Magdagdag ng account > Exchange ActiveSync.

4

Ipasok ang iyong pangkumpanyang email address at password.

5

Tapikin ang

Susunod. Sisimulan ng iyong device na kunin ang impormasyon ng

iyong account. Kung pumalya ito, manu-manong ipasok ang mga detalye ng

domain at server para sa iyong account at pagkatapos ay tapikin ang

Susunod.

6

Tapikin ang

OK upang payagan ang iyong pangkumpanyang server na kontrolin

ang iyong device.

7

Piliin kung anong data ang gusto mong i-sync sa iyong device, gaya ng mga

contact at mga entry sa kalendaryo.

8

Kung gusto, i-aktibo ang administrator ng device upang payagan ang iyong

pangkumpanyang server na kontrolin ang ilang feature ng seguridad sa iyong

device. Halimbawa, maaari mong payagan ang iyong pangkumpanyang server na

mag-set ng mga tuntunin sa password at mag-set ng pag-encrypt ng storate.

9

Kapag tapos na ang pag-setup, magpasok ng pangalan para sa

pangkumpanyang account.

Kapag binago mo ang password sa pag-log in para sa isang EAS account sa iyong computer,

kailangan mong mag-log in muli sa EAS account sa iyong device.

Upang baguhin ang mga setting ng isang EAS account

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Tapikin ang

Email, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin ang

Mga Setting at pumili ng EAS account, pagkatapos ay baguhin ang

mga setting ng EAS account ayon sa kagustuhan.

Upang mag-set ng pagitan ng synchronization para sa isang EAS account

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Tapikin ang

Email, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin ang

Mga Setting at pumili ng EAS account.

4

Tapikin ang

Suriin ang dalas > Suriin ang dalas at pumili ng opsyon sa pagitan.

Upang mag-alis ng EAS account

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang >

Mga setting.

2

Sa ilalim ng

Mga Account, tapikin ang Exchange ActiveSync, pagkatapos ay piliin

ang EAS account na gusto mong alisin.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Alisin ang account.

4

Tapiking muli ang

Alisin ang account upang kumpirmahin.

36

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.