Sony Xperia E4g - Pag-personalize sa keyboard ng Xperia

background image

Pag-personalize sa keyboard ng Xperia

Kapag nagpapasok ng teksto gamit ang on-screen keyboard, maa-access mo ang mga

setting ng keyboard at iba pang mga setting ng pag-input ng teksto na tumutulong sa

iyo, halimbawa, na mag-set ng mga opsyon para sa mga wika sa pagsusulat, paghula at

pagwawasto ng teksto, awtomatikong paglalagay ng espasyo, at mabilis na paglalagay

ng tuldok. Maaaring gumamit ang keyboard ng data mula sa Email at iba pang mga

application upang malaman ang iyong istilo ng pagsusulat. Mayroon ding Gabay sa pag-

personalize na magpapaliwanag sa iyo ng mga pinakapangunahing setting, upang

makapagsimula ka kaagad.

Para i-access ang mga setting ng on-screen keyboard

1

Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard, at baguhin

ang mga setting ayon sa gusto mo.

3

Upang magdagdag ng wika sa pagsusulat para sa pag-input ng teksto, tapikin

ang

Pagsusulat ng mga wika at markahan ang mga may kaugnayang checkbox.

4

Tapikin ang

OK upang kumpirmahin.

Upang baguhin ang mga setting ng pagmungkahi ng salita

1

Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard > Mga

suhestiyon ng salita.

3

Pumili ng opsyon.

Upang pumili ng input method

1

Kapag nagpapasok ka ng text gamit ang on-screen keyboard, i-drag ang status

bar pababa patungo sa Notification panel, pagkatapos ay tapikin ang

.

2

Pumili ng opsyon.

Upang gamitin ang iyong istilo ng pagsusulat

1

Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard > Gamitin

ang aking writing style at pumili ng pinagmulan.

Upang pumili ng variant ng layout ng keyboard

Maaaring hindi available ang iba't ibang uri ng layout ay para sa on-screen keyboard para sa

lahat ng wika ng pagsusulat.

47

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard.

3

Tapikin ang

Pagsusulat ng mga wika, pagkatapos ay tapikin ang .

4

Pumili ng variant ng layout ng keyboard

5

Tapikin ang

OK upang kumpirmahin.

48

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.