Sony Xperia E4g - Pagpapasok ng teksto gamit ang voice input

background image

Pagpapasok ng teksto gamit ang voice input

Kapag nagpasok ka ng teksto, maaari mong gamitin ang function na voice input sa halip

na i-type ang mga salita. Sabihin lang ang mga salitang gusto mong ipasok. Ang voice

input ay isang pang-eksperimentong teknolohiya mula sa Google™, at available ito para

sa ilang wika at rehiyon.

Para paganahin ang pag-input ng boses

1

Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang nasa screen na keyboard, i-tap ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard.

3

Markahan ang checkbox na

Key pag-type ng Google™ voice.

4

Tapikin ang para i-save ang iyong mga setting. May lalabas na icon na

mikropono sa iyong on-screen keyboard.

Upang magpasok ng teksto gamit ang voice input

1

Buksan ang on-screen keyboard.

2

Tapikin ang . Kapag lumabas ang , magsalita upang magpasok ng teksto.

3

Kapag tapos ka na, tapiking muli ang . Lalabas ang iminumungkahing teksto.

4

Manu-manong i-edit ang teksto kung kinakailangan.

Upang palitawin ang keyboard at manu-manong magpasok ng teksto, tapikin ang

.