Sony Xperia E4g - Phonepad

background image

Phonepad

Pareho ang Phonepad sa karaniwang 12-key na keypad ng telepono. Binibigyan ka ng

mapanghulang teksto at multi-tap na input na pagpipilian. Maaari mong isaaktibo ang

paraan ng pag-input ng teksto ng Phonepad sa pamamagitan ng mga setting ng

keyboard. Available ang Phonepad sa patayong oryentasyon.

1 Pumili ng opsyon sa pag-input ng teksto. Maaari mong tapikin ang bawat karakter nang isang beses at

gumamit ng mga mungkahing salita, o magpatuloy sa pagtapik sa key hanggang sa mapili ang nais na

karakter.

2 Magtanggal ng character bago ang cursor.

3 Magpasok ng carriage return o kumpirmahin ang pag-input ng teskto.

4 Magpasok ng espasyo.

5 Ipakita ang mga simbolo at smiley.

6 Ipakita ang mga numero.

7 Palitan ang character case at i-on ang caps lock.

Para buksan ang Phonepad sa unang pagkakataon

1

Tapikin ang isang text entry field, pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard.

3

Tapikin ang

Portrait na keyboard, pagkatapos ay piliin ang opsyong Phonepad.

45

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang magpasok ng teksto gamit ang Phonepad

Kapag lumabas ang sa Phonepad, tapikin ang bawat character key nang isang

beses lang, kahit na ang titik na gusto mo ay hindi ang unang titik sa key. Tapikin

ang salitang lalabas o tapikin ang

upang tingnan ang higit pang mga mungkahi

ng salita at pumili ng salita mula sa listahan.

Kapag lumabas ang sa Phonepad, tapikin ang nasa screen na key para sa

character na gusto mong ipasok. Tapikin nang tapikin ang button na ito hanggang

sa mapili ang gustong character. Pagkatapos ay gawin din ito para sa susunod na

character na gusto mong ipasok, at higit pa.

Upang magpasok ng mga numero gamit ang Phonepad

Kapag ipinakita ang Phonepad, tapikin ang . Lalabas ang isang Phonepad na

may mga numero.

Upang magpasok ng mga simbolo at smiley gamit ang Phonepad

1

Kapag ipinakita ang Phonepad, tapikin ang

. Lilitaw ang isang grid na may

mga simbolo at smiley.

2

Mag-scroll pataas o pababa upang tumingin ng higit pang mga opsyon. Tapikin

ang isang simbolo o smiley upang piliin ito.