Sony Xperia E4g - Instant messaging at video chat

background image

Instant messaging at video chat

Maaari mong gamitin ang application na Google Hangouts™ instant messaging at video

chat sa iyong device para makipag-chat sa mga kaibigan na gumagamit din sa

application sa mga computer, Android™ device at iba pang mga device. Maaari mong

gawing isang video call ang anumang pag-uusap kasama ang mga kaibigan, at maaari

kang magpadala ng mga mensahe sa mga kaibigan kahit na offline sila. Madali ka ring

makakatingin at makakapagbahagi ng mga larawan.
Bago mo simulang gamitin ang Hangouts™, tiyaking mayroon kang gumaganang

koneksyon sa Internet at isang Google™ account. Pumunta sa http://

support.google.com/hangouts at i-click ang link na "Hangouts sa iyong Android" upang

makakuha ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa paano gamitin ang application

na ito.

Gumagana lang ang function na video call sa mga device na may camera sa harap.

Para magamit ang application na Hangouts™

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Hangouts.

67

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.