Sony Xperia E4g - Mga setting ng pagmemensahe

background image

Mga setting ng pagmemensahe

Upang palitan ang iyong mga setting ng mensahe ng pagpapaalam

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga Setting.

3

Upang mag-set ng tunog ng notification, tapikin ang

Tunog ng notification,

pagkatapos ay pumili ng opsyon o tapikin ang at pumili ng music file na naka-

save sa iyong device.

4

Upang kumpirmahin, tapikin ang

Tapos na.

5

Para sa iba pang mga setting ng pagpapaalam, lagyan ng check o alisan ng

check ang may-katuturang mga checkbox.

66

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-on o i-off ang function ng ulat sa paghahatid para sa mga palabas na

mensahe

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga Setting.

3

Markahan o alisan ng marka ang checkbox ng

Ulat pagpapadala tulad ng gusto.

Pagkatapos i-on ang function na ulat sa paghahatid, makikita ang isang marka ng check sa

mga mensahe na matagumpay na naihatid.