Sony Xperia E4g - Pagbabasa at pagpapadala ng mga mensahe

background image

Pagbabasa at pagpapadala ng mga mensahe

Ipinapakita ng application na Pagmensahe ang iyong mga mensahe bilang mga pag-

uusap, na nangangahulugang magkakasamang nakagrupo ang lahat ng mensahe

patungo at mula sa isang partikular na tao. Upang magpadala ng mga multimedia

message, kakailanganin mo ang tamang mga setting ng MMS sa iyong device. Tingnan

ang

Mga setting ng Internet at MMS

sa pahina 28 .

Nag-iiba-iba ang bilang ng character na maaari mong i-send sa isang mensahe depende sa

operator at wika na ginagamit mo. Ang maximum na laki ng multimedia message, kung saan

kasama ang laki ng mga idinagdag na media file, ay depende rin sa operator. Makipag-ugnay

sa iyong network operator para sa higit pang impormasyon.

1

Bumalik sa listahan ng mga pag-uusap

2

Tumawag sa nagpadala ng mensahe

3

Tingnan ang mga opsyon

4

Ipinadala at natanggap na mga mensahe

5

Button na ipadala

6

Magdagdag ng mga attachment

7

Mag-attach ng lokasyon

8

Mag-attach ng nakasulat-kamay na tala o imahe

9

Kumuha ng larawan at i-attach ito

10 Mag-attach ng larawan na naka-save sa iyong device

11 Field ng text

64

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang gumawa at magpadala ng mensahe

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang .

3

Ipasok ang pangalan o numero ng telepono ng tatanggap, o iba pang

impormasyon sa contact na iyong na-save tungkol sa tatanggap, pagkatapos ay

pumili mula sa listahang lalabas. Kung hindi nakalista ang tatanggap bilang isang

contact, manu-manong ipasok ang numero ng tatanggap.

4

Tapikin ang

Magsulat ng mensahe at ipasok ang text message.

5

Kung nais mong magdagdag ng attachment, tapikin ang at pumili ng opsyon.

6

Upang ipadala ang mensahe, tapikin ang

Padala.

Kung lumabas ka sa isang mensahe bago ito ipadala, ise-save ito bilang draft. Nata-tag ang

usapan gamit ang salitang

Draft:.

Upang basahin ang natanggap na mensahe

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang nais na pag-uusap.

3

Kung hindi pa na-download ang mensahe, tapikin at hawakan ang mensahe, at

tapikin pagkatapos ang

Mag-download ng mensahe.

Ang lahat ng natatanggap na mensahe ay sine-save sa memory ng device bilang default.

Upang tumugon sa mensahe

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang .

2

Tapikin ang pag-uusap na naglalaman ng mensahe.

3

Ipasok ang iyong tugon at tapikin ang

Padala.

Upang mag-forward ng mensahe

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang pag-uusap na naglalaman ng mensaheng gusto mong i-forward.

3

I-touch at tagalan ang mensahe na gusto mong i-forward, pagkatapos ay tapikin

ang

Magpasa ng mensahe.

4

Ipasok ang pangalan o numero ng telepono ng tatanggap, o iba pang

impormasyon sa contact na iyong na-save tungkol sa tatanggap, pagkatapos ay

pumili mula sa listahang lalabas. Kung hindi nakalista ang tatanggap bilang isang

contact, manu-manong ipasok ang numero ng tatanggap.

5

I-edit ang mensahe, kung kinakailangan, pagkatapos ay tapikin ang

Padala.

Upang i-save ang isang file na laman sa isang mensaheng iyong natanggap

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang .

2

Tapikin ang pag-uusap na gusto mong buksan.

3

Kung hindi pa na-download ang mensahe, tapikin at huwag bitiwan ang mensahe,

at tapikin pagkatapos ang

Mag-download ng mensahe.

4

Hawakan at huwag bitiwan ang mensahe na nais mong i-save, at piliin

pagkatapos ang nais na pagpipilian.