Sony Xperia E4g - Pagbubukas ng iyong device sa unang pagkakataon

background image

Pagbubukas ng iyong device sa unang pagkakataon

Sa unang beses na bubuksan mo ang iyong device, may bubukas na gabay sa pag-

setup upang makatulong sa iyong i-configure ang mga pangunahing setting, mag-sign in

sa ilang account, at i-personalize ang iyong device. Halimbawa, kung may Sony

9

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Entertainment Network account ka, maaari kang mag-sign in dito at agad na makapag-

set up.

Maaari mo ring i-access ang gabay sa pag-setup sa ibang pagkakataon mula sa menu ng

Mga Setting.

Upang i-on ang device

Tiyakin na ang baterya ay na-charge nang hindi bababa sa 30 minuto bago mo i-on ang device

sa unang pagkakataon.

1

Pindutin nang matagal ang power key hanggang sa mag-vibrate ang device.

2

Ipasok ang PIN ng iyong SIM card kapag hiniling, pagkatapos ay tapikin ang

.

3

Maghintay sandali upang bumukas ang device.

Ang unang PIN ng iyong SIM card ay mula sa iyong network operator, ngunit maaari mo itong

palitan sa ibang pagkakataon mula sa menu ng Mga Setting. Upang magtama ng

pagkakamaling nagawa habang ipinapasok ang PIN ng iyong SIM card, tapikin ang

.

Upang isara ang device

1

Pindutin at tanganan ang power key na hanggang sa magbukas ang menu ng

mga pagpipilian.

2

Sa menu na mga opsyon, i-tap ang

Pag-off ng power.

3

Tapikin ang

OK.

Maaaring tumagal ng ilang saglit para sa mag-shut down ang device.