Sony Xperia E4g - Pagbuo

background image

Pagbuo

Nakakabit ang isang pamprotektang plastic na sheet sa screen. Dapat mong alisin ang

sheet na ito bago mo gamitin ang touchscreen. Kung hindi man, maaaring hindi gumana

nang maayos ang touchscreen.

Upang alisin ang takip sa likod

Magpasok ng daliri sa puwang (tulad ng isinasaad sa paglalarawan) at iangat ang

takip.

Upang ikabit ang takip sa likod

1

Ilagay ang takip sa likod sa likod ng device, pagkatapos ay pindutin pababa ang

mga tuktok ng sulok upang i-lock ang mga iyon sa puwesto.

2

Mula sa baba papunta sa tuktok, itulak pababa ang mga gilid ng takip hangga't sa

kumabit ang takip.

7

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang ikabit ang micro SIM card

Kung magpapasok ka ng micro SIM card habang naka-on ang device, awtomatikong magre-

restart ang device.

Alisin ang takip sa likod, pagkatapos ay ilagay ang micro SIM card sa puwang nito

nang nakaharap sa ibaba ang mga kulay gintong contact.

Dapat kang gumamit ng micro SIM card upang gumana nang tama ang iyong device. Ang

ilang SIM card na pangkaraniwan ang laki ay nagbibigay-daan sa iyong tanggalin ang isang

naka-integrate na micro SIM card. Kapag tinanggal mo ang micro SIM card mula sa SIM card

na pangkaraniwan ang laki, hindi mo na ito maikakabit muli at hindi mo na magagamit muli ang

SIM card na pangkaraniwan ang laki. Kung wala kang micro SIM card, o kung hindi

naglalaman ng natatanggal na micro SIM card ang iyong kasalukuyang SIM card, makipag-

ugnayan sa iyong network operator para sa impormasyon tungkol sa kung paano kunin o

papalitan ang iyong SIM card.

Upang magkabit ng memory card

1

Alisin ang takip sa likod.

2

Ipasok ang memory card sa slot ng memory card, nang nakataob ang mga kulay

gintong contact.

8

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang alisin ang micro SIM card

1

Tanggalin ang takip sa likod.

2

Hilahin palabas ang micro SIM card mula sa slot nito at alisin ito nang tuluyan.

Upang alisin ang memory card

1

I-off ang-telepono, o i-unmount ang memory card mula sa

Mga setting > Imbakan

>

I-unmount ang SD card .

2

Alisin ang takip sa likod, pagkatapos ay hilahin palabas ang memory card upang

alisin ito.