Sony Xperia E4g - Proteksyon sa screen

background image

Proteksyon sa screen

Bago gamitin ang iyong device, alisin ang transparent na film ng proteksyon sa pamamagitan

ng paghila sa nakalitaw na tab.

Inirerekomendang protektahan mo ang iyong device gamit ang isang screen cover o

protector na may brand ng Sony na nilayon para sa iyong Xperia™ model. Ang paggamit

ng third party na mga accessory sa pagprotekta ng screen ay maaaring makapigil sa

iyong device sa paggana sa pamamagitan ng pagtatakip sa mga sensor, lente, speaker

o mikropono at maaari nitong mapawalang-bisa ang warranty.