Sony Xperia E4g - Tungkol sa User guide na ito

background image

Tungkol sa User guide na ito

Ito ang User guide ng

Xperia™ E4g para sa Android™ 4.4.4 na bersyon ng software.

Kung hindi ka sigurado kung aling bersyon ng software ang pinapatakbo ng iyong

device, maaari mo itong tingnan sa pamamagitan ng menu ng Mga Setting. Para sa higit

pang impormasyong tungkol sa mga update sa software, tingnan ang

Pag-a-update sa

iyong device

sa pahinang 122 .

Upang i-check ang kasalukuyang bersyon ng software ng iyong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tungkol sa telepono > Bersyon ng

Android.