Sony Xperia E4g - Mga ongoing call

background image

Mga ongoing call

1

Magpasok ng mga numero habang may tawag

2

I-on ang loudspeaker habang may tawag

3

I-hold ang kasalukuyang tawag o balikan ang tawag

4

Buksan ang iyong listahan ng mga contact

5

I-mute ang mikropono habang may tawag

6

Tapusin ang isang tawag

Upang baguhin ang volume ng ear speaker sa habang tumatawag

Pindutin ang volume key nang pataas o pababa.

Para isaaktibo ang screen habang may tawag

Dagliang pindutin ang .