Sony Xperia E4g - Paggamit sa talaan ng tawag

background image

Paggamit sa talaan ng tawag

Sa talaan ng tawag, maaari mong tingnan ang mga hindi nasagot na tawag , mga

natanggap na tawag at mga na-dial na tawag .

Upang tingnan ang iyong mga nakaligtaang tawag

1

Kapag mayroon kang nakaligtaang tawag, lilitaw ang sa status bar. I-drag

pababa ang status bar.

2

Tapikin ang

Hindi nasagot na tawag.

Upang tawagan ang numero mula sa iyong log ng tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Telepono.Lilitaw ang log ng tawag sa itaas na bahagi ng

screen.

3

Upang direktang tawagan ang isang numero, tapikin ang numero. Upang i-edit

ang isang numero bago tumawag, pindutin nang matagal ang numero,

pagkatapos ay tapikin ang

I-edit numero bago tawagan.

Matatawagan mo rin ang isang numero sa pamamagitan ng pagtapik sa >

Tawagan.

52

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang magdagdag ng numero mula sa log ng tawag sa iyong mga contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Telepono.Lilitaw ang log ng tawag sa itaas na bahagi ng

screen.

3

Pindutin nang matagal ang numero, pagkatapos ay tapikin ang

Idagdag sa Mga

Contact.

4

Tapikin ang nais na contact, o tapikin pagkatapos ang

Gawa ng bagong contact.

5

Mag-edit ng mga detalye sa contact at tapikin ang

Tapos na.

Upang itago ang log ng tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Telepono.

3

Tapikin ang >

Itago ang log ng tawag.