Sony Xperia E4g - Pagtawag

background image

Pagtawag

Pagtawag

Maaari kang tumawag sa pamamagitan ng manu-manong pag-dial sa numero ng

telepono, sa pamamagitan ng pagtapik sa numerong naka-save sa listahan ng iyong

mga contact, o sa pamamagitan ng pagtapik sa numero ng telepono sa iyong view ng

talaan ng tawag. Magagamit mo rin ang feature na smart dial upang mabilis na mahanap

ang mga numero mula sa iyong listahan ng contact at mga talaan ng tawag. Upang

gumawa ng video call, maaari mong gamitin ang application na instant messaging at

video chat ng Hangouts™ sa iyong device. Tingnan ang

Instant messaging at video

chat

sa pahina ng 67 .

1

Buksan ang iyong listahan ng mga contact

2

Tingnan ang mga entry sa iyong talaan ng tawag

3

Tingnan ang iyong mga paboritong contact

4

Tingnan ang lahat ng grupo ng contact na naka-save sa iyong device

5

Tanggalin ang numero

6

Dialpad

7

Tumingin ng higit pang mga opsyon

8

Button na Tumawag

9

Itago o ipakita ang dialer

Upang tumawag sa pamamagitan ng pag-dial

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Telepono.

3

Ipasok ang numero ng tatanggap at tapikin ang .

Upang tumawag gamit ang smart dial

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Telepono.

3

Gamitin ang dialpad upang ipasok ang mga titik o bilang na kumakatawan sa

contact na gusto kong tawagan. Habang ipinapasok mo ang bawat titik o bilang,

lumilitaw ang isang listahan ng mga posibleng tugma.

4

Tapikin ang contact na gusto mong tawagan.

49

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang magsagawa ng international call

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Telepono.

3

I-touch at tagalan ang 0 hanggang sa lumabas ang simbolong “+”.

4

Ipasok ang country code, area code (hindi kasama ang mga unang zero) at

numero ng telepono, pagkatapos ay tapikin ang .

Upang magdagdag ng direktang dial number sa iyong Home screen

1

I-touch at tagalan ang isang bakanteng bahagi sa iyong Home screen hanggang

sa mag-vibrate ang device at lumabas ang menu sa pag-customize.

2

Sa menu ng pag-customize, tapikin ang

Apps > Shortcuts.

3

Mag-scroll sa listahan ng mga application at piliin ang

Direct Dial.

4

Piliin ang contact at ang numero na gusto mong gamitin bilang direktang dial

number.

Pagpapakita o pagtatago sa iyong numero ng telepono

Maaari mong piliin kung ipapakita o itatago ang iyong numero ng telepono sa mga

device ng tatanggap ng tawag kapag tinatawagan mo sila.

Upang ipakita o itago ang numero ng iyong telepono

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Tawag > Mga karagdagang setting >

Caller ID.