Sony Xperia E4g - Maliliit na apps

background image

Maliliit na apps

Ang maliliit na apps ay mga pinaliit na apps na tumatakbo sa ibabaw ng iba pang mga

application sa parehong screen upang bigyang-daan ang multi-tasking. Halimbawa,

maaaring mayroon kang webpage na bukas na nagpapakita ng mga detalye ng mga rate

ng palitan ng currency at pagkatapos ay maaari mong buksan ang maliit na app ng

Calculator sa tuktok nito at magsagawa ng mga pagkalkula. Maaari mong i-access ang

iyong maliit na apps sa pamamagitan ng bar ng mga paborito. Upang mag-download ng

higit pang maliliit na apps, pumunta sa Google Play™.

Upang buksan ang maliit na app

1

Upang palabasin ang bar ng mga paborito, pindutin ang .

2

Tapikin ang maliit na app na gusto mong buksan.

Maaari kang magbukas ng maraming maliit na app nang sabay-sabay.

Upang isara ang isang maliit na app

Tapikin ang sa maliit na window ng app.

Upang mag-download ng maliit na app

1

Mula sa bar ng mga paborito, tapikin ang

, pagkatapos ay tapikin ang at

tapikin ang .

2

Maghanap ng maliit na app na gusto mong i-download, pagkatapos ay sundin

ang mga tagubilin upang i-download ito at makumpleto ang pag-install.

Upang ilipat ang isang maliit na app

Kapag bukas ang maliit na app, i-touch ng matagal ang taas na kaliwang sulok ng

maliit na app, pagkatapos ay ilagay ito sa nais na lokasyon.

Upang paliitin ang isang maliit na app

Kapag bukas ang maliit na app, i-touch ng matagal taas na kaliwang sulok ng

maliit na app, pagkatapos ay i-drag ito sa kanang gilid o sa ibabang gilid ng

screen.

Upang isaayos ang maliliit na apps sa bar ng mga paborito

I-touch at tagalan ang isang maliit na app at i-drag ito papunta sa gustong

posisyon.

Upang alisin ang isang maliit na app mula sa bar ng mga paborito

1

I-touch at tagalan ang isang maliit na app, pagkatapos ay i-drag ito patungo sa .

2

Tapikin ang

OK.

Upang ibalik ang dating inalis na maliit na app

1

Buksan ang bar ng mga paborito, pagkatapos ay tapikin ang

.

2

I-touch at tagalan ang maliit na app na gusto mong ibalik, pagkatapos ay i-drag

ito papunta sa bar ng mga paborito.

19

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para magdagdag ng widget bilang isang maliit na app

1

Upang palabasin ang bar ng mga paborito, pindutin ang .

2

Tapikin ang

> > .

3

Pumili ng widget.

4

Magpasok ng pangalan para sa widget, kung gusto, pagkatapos ay tapikin ang

OK.