Sony Xperia E4g - Mga Widget

background image

Mga Widget

Ang mga widget ay maliliit na application na direkta mong magagamit sa iyong Home

screen. Gumagana rin ang mga ito bilang mga shortcut. Halimbawa, nagbibigay-daan sa

iyo ang widget ng Panahon na makita nang direkta sa iyong Home screen ang

pangunahing impormasyon sa panahon. Ngunit kapag tinapik mo ang widget, bubukas

ang buong application na Panahon. Maaari kang mag-download ng mga karagdagang

widget mula sa Google Play™.

Upang magdagdag ng widget sa Home screen

1

I-touch nang matagal ang isang bakanteng bahagi ng iyong Home screen

hanggang sa mag-vibrate ang device, pagkatapos ay tapikin ang

Mga Widget.

2

Hanapin at tapikin ang widget na nais mong idagdag.

Upang baguhin ang laki ng widget

1

I-touch at tagalan ang widget hanggang sa lumaki ito at mag-vibrate ang device,

pagkatapos ay i-release ang widget. Kung maaaring mabago ang laki ng widget,

halimbawa, ang widget ng Calendar, may lilitaw na na-highlight na frame at mga

dot sa pagbabago ng laki.

2

I-drag ang mga dot paloob at palabas upang paliitin o palawakin ang widget.

3

Upang makumpirma ang bagong laki ng widget, tumapik saanman sa Home

screen.

Upang ilipat ang isang widget

I-touch at tagalan ang widget hanggang sa lumaki ito at mag-vibrate ang device,

pagkatapos ay i-drag ito papunta sa bagong lokasyon.

Upang magtanggal ng widget

I-touch nang matagal ang widget hanggang sa lumaki ito at mag-vibrate ang

device, pagkatapos ay i-drag ito patungo sa sa itaas ng screen.