Sony Xperia E4g - Pag-navigate ng mga application

background image

Pag-navigate ng mga application

Maaari kang mag-navigate sa pagitan ng mga application gamit ang mga navigation key,

ang bar ng mga paborito at window ng mga kamakailang ginamit na application, na

nagbibigay-daan sa iyong madaling magpalipat-lipat sa pagitan ng lahat ng mga

kamakailang ginamit na application. Magsasara ang ilang mga application kapag pinindot

mo ang upang lumabas habang ang iba ay naka-pause o patuloy na gumagana sa

background. Kung ang application ay naka-pause o gumagana sa background, maaari

kang magpatuloy sa kung paano mo ito iniwan sa susunod na buksan mo ang

application.

1

Window ng mga kamakailang ginamit na application – Magbukas ng kamakailang ginamit na application

2

Bar ng mga paborito – Gumamit ng shortcut upang mag-access ng mga application o widget

3

Navigation key ng gawain – Buksan ang window ng mga kamakailang ginamit na application at ang bar

ng mga paborito

4

Navigation key ng Home – Lumabas sa isang application at bumalik sa Home screen

5

Navigation key ng Pagbalik – Bumalik sa nakaraang screen sa loob ng isang application o isara ang

application

18

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para buksan ang window ng mga kamakailang ginamit na application

Pindutin .

Upang isara ang lahat ng kamakailang ginamit na application

Tapikin ang at pagkatapos ay tapikin ang

Isara lahat.

Upang buksan ang menu sa aplikasyon

Kapag nagbubukas ng aplikasyon, pindutin ang .

Hindi available ang menu sa lahat ng mga aplikasyon.