Sony Xperia E4g - Pagkuha ng screenshot

background image

Pagkuha ng screenshot

Maaari kang kumuha ng mga still na imahe ng anumang screen sa iyong device bilang

isang screenshot. Ang mga screenshot na kinukunan mo ay awtomatikong sine-save sa

Album.

Para kumuha ng screenshot

1

Pindutin nang matagal ang power key hanggang sa may lumabas na window ng

prompt.

2

Tapikin ang

Maaari mo ring kunan ang screenshot sa pamamagitan ng pagpindot sa power key at volume

down key nang magkasabay hangga't sa makarinig ka ng tunog ng pag-click.

Para tingnan ang iyong screenshot

Ganap na i-drag pababa ang status bar, pagkatapos ay tapikin ang screenshot na

gusto mong tingnan.

Maaari mo ring tingnan ang iyong mga screenshot sa pamamagitan ng pagbukas sa

application na Album.