Sony Xperia E4g - Pangkalahatang-ideya ng application

background image

Pangkalahatang-ideya ng application

Gamitin ang application na Alarma at orasan upang mag-set ng iba't ibang uri ng

alarma.

Gamitin ang iyong web browser upang i-navigate at tingnan ang mga web page,

pamahalaan ang mga bookmark, at teksto at mga imahe.

Gamitin ang application na Calculator upang magsagawa ng mga pangunahing

pagkalkula.

Gamitin ang application na Kalendaryo upang subaybayan ang mga kaganapan

at pamahalaan ang iyong mga appointment.

25

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Gamitin ang camera upang kumuha ng mga litrato at magrekord ng mga video

clip.

Gamitin ang application na Mga Contact upang pamahalaan ang mga numero

ng telepono, email address at iba pang impormasyong nauugnay sa iyong mga

contact.

I-access ang iyong mga na-download na application, dokumento at litrato.

Gamitin ang application na Email upang magpadala at tumanggap ng mga email

sa pamamagitan ng pribado at pangkumpanyang account.

Gamitin ang application na Facebook™ upang makipag-social networking sa

mga kaibigan, kapamilya at katrabaho sa buong mundo.

Mag-browse at makinig sa mga istasyon ng FM radio.

Gamitin ang application na Album upang tingnan at ayusin ang iyong mga

larawan at video.

Gamitin ang application na Gmail™ upang magbasa, magsulat at mag-ayos ng

mga mensaheng email.

Maghanap ng impormasyon sa iyong device at sa web.

Tingnan ang iyong kasalukuyang lokasyon, maghanap ng iba pang mga

lokasyon at kalkulahin ang mga ruta gamit ang Google Maps™.

Pumunta sa Google Play™ upang mag-download ng mga libre at binabayarang

application para sa iyong device.

Gamitin ang application na Pagmemensahe upang magpadala at tumanggap ng

mga text at multimedia message.

Gamitin ang application na Mga Pelikula upang mag-play ng mga video sa iyong

device at magbahagi ng nilalaman sa iyong mga kaibigan.

Gamitin ang application na Walkman® upang mag-ayos at mag-play ng musika,

mga audio book at podcast.

Tumingin ng mga balita at forecast ng lagay ng panahon.

Tumawag sa telepono sa pamamagitan ng manu-manong pag-dial ng numero o

sa pamamagitan ng paggamit sa function na smart dial.

I-optimize ang mga setting upang umakma sa sarili mong mga pangangailangan.

Gamitin ang application na Hangouts™ upang makipag-chat sa mga kaibigan

online.

Kilalanin ang mga track ng musika na naririnig mong pinapatugtog sa iyong

paligid, at kunin ang impormasyon ng artist, album at iba pa.

Gamitin ang YouTube™ upang magbahagi at manood ng mga video mula sa

buong mundo.

Gamitin ang application na Suporta upang i-access ang suporta sa user sa

device. Halimbawa, maaari mong i-access ang isang User guide, impormasyon

sa pag-troubleshoot, at mga tip at trick.

Mag-download at mag-install ng mga bagong application at update.

Hindi sinusuportahan sa lahat ng network at/o service provider sa lahat ng lugar ang ilang

application.

26

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.