Sony Xperia E4g - Screen ng application

background image

Screen ng application

Ang screen ng Application, na binubuksan mo mula sa Home screen, ay naglalaman ng

mga application na paunang naka-install sa iyong device gayundin ang mga application

na iyong na-download.

Upang tingnan ang lahat ng application sa screen ng Application

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Mag-flick pakaliwa o pakanan sa screen ng Application.

Upang buksan ang isang application mula sa screen ng Application

Mag-flick pakaliwa o pakanan upang hanapin ang application, at pagkatapos ay

tapikin ang application.

Upang buksan ang menu ng screen ng Application

Kapag nakabukas ang screen ng Application, i-drag pakanan ang kaliwang dulo

ng screen.

Upang ilipat ang isang application sa screen ng Application

1

Upang buksan ang menu ng screen ng Application, i-drag pakanan ang kaliwang

dulo ng screen ng Application.

2

Tiyakin na pinili ang

Custom na pagkaksunud-sunod sa ilalim ng IPAKITA ANG

MGA APP.

3

I-touch at tagalan ang application hanggang sa lumaki ito at mag-vibrate ang

device, pagkatapos ay i-drag ito papunta sa bagong lokasyon.

Upang magdagdag ng shortcut ng application sa Home screen

1

Mula sa screen ng Application, i-touch nang matagal ang isang icon ng

application hanggang sa mag-vibrate ang screen, pagkatapos ay i-drag ang icon

patungo sa tuktok ng screen. Bubukas ang Home screen.

2

I-drag ang icon patungo sa gustong lokasyon sa Home screen, pagkatapos ay

alisin ang iyong daliri.

17

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang isaayos ang mga application sa screen ng Application

1

Upang buksan ang menu ng screen ng Application, i-drag pakanan ang kaliwang

dulo ng screen ng Application.

2

Piliin ang gustong opsyon sa ilalim ng

IPAKITA ANG MGA APP.

Upang maghanap ng isang application sa screen ng Application

1

Upang buksan ang menu ng screen ng Application, i-drag pakanan ang kaliwang

dulo ng screen ng Application.

2

Tapikin ang

Maghanap ng apps.

3

Tapikin ang pangalan ng application na gusto mong hanapin.

Upang mag-uninstall ng isang application sa screen ng Application

1

Upang buksan ang menu ng screen ng Application, i-drag pakanan ang kaliwang

dulo ng screen ng Application.

2

Tapikin ang

I-uninstall. Ang lahat ng naa-uninstall na mga application ay isinasaad

ng .

3

Tapikin ang application na gusto mong i-uninstall, pagkatapos ay tapikin ang

I-

uninstall.