Sony Xperia E4g - Mga tool sa computer

background image

Mga tool sa computer

May ilang tool na available upang tulungan kang ikonekta ang iyong device sa isang

computer at pamahalaan ang nilalaman gaya ng mga contact, mga pelikula, musika at

mga larawan.

Xperia™ Companion

Ang Xperia™ Companion ay isang software sa computer na may koleksyon ng mga tool

at application na magagamit mo kapag ikinonekta mo ang iyong device sa isang

computer. Sa Xperia™ Companion, magagawa mong:

I-update o ayusin ang software ng iyong device.

Maglipat ng nilalaman mula sa iyong device gamit ang Xperia™ Transfer.

Mag-back up at magbalik ng nilalaman sa iyong computer.

Mag-sync ng nilalamang multimedia – nilalaman ng camera, musika at mga playlist sa

pagitan ng iyong device at ng computer.

Mag-browse ng mga file sa iyong device.
Upang magamit ang Xperia™ Companion, kailangan mo ng computer na nakakonekta

sa Internet na gumagamit ng isa sa mga sumusunod na operating system:

Microsoft

®

Windows

®

7 o mas bago

Mac OS

®

X 10.8 o mas bago

121

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Maaari mong i-download ang Xperia™ Companion sa http://support.sonymobile.com/

global-en/tools/xperia-companion.

Media Go™ para sa Microsoft

®

Windows

®

Ang application na Media Go™ para sa mga Windows

®

computer ay nakakatulong sa

iyo na maglipat ng mga larawan, mga video at musika sa pagitan ng iyong device at ng

isang computer. Upang magbasa pa tungkol sa kung paano gamitin ang application na

Media Go™, pumunta sa http://mediago.sony.com/enu/features.
Upang magamit ang application na Media Go™, kailangan mo ang isa sa mga operating

system na ito:

Microsoft

®

Windows

®

10

Microsoft

®

Windows

®

8 / 8.1

Microsoft

®

Windows

®

7

Microsoft

®

Windows Vista

®