Sony Xperia E4g - Pamamahala ng mga file gamit ang isang computer

background image

Pamamahala ng mga file gamit ang isang computer

sa

pahina ng 128 .

Pamamahala ng mga file gamit ang isang computer

Gumamit ng koneksyon sa USB cable sa pagitan ng isang Windows

®

computer at ng

iyong device upang ilipat at pamahalaan ang iyong mga file. Kapag nakakonekta na ang

dalawang device, maaari kang mag-drag at mag-drop ng nilalaman sa pagitan ng iyong

device at ng computer, o sa pagitan ng panloob na storage at SD card ng iyong device,

gamit ang file explorer ng computer.

Kung mayroon kang PC o Apple

®

Mac

®

computer, maaari mong gamitin ang Xperia™

Companion upang i-access ang file system ng iyong device.

Paglipat ng mga file gamit ang mode na Media transfer sa
pamamagitan ng Wi-Fi

®

Maaari kang maglipat ng mga file sa pagitan ng iyong device at ibang aparatong tugma
sa MTP, tulad ng computer, gamit ang isang koneksyong Wi-Fi

®

. Bago kumonekta,

kailangan mo munang ipares ang dalawang aparato. Kung naglilipat ka ng musika,

video, mga larawan o ibang file ng media sa pagitan ng iyong device at computer,

pinakamahusay na gamitin ang application na Media Go™ sa computer. Kino-convert ng

Media Go™ ang mga media file upang maaari mong gamitin ang mga ito sa iyong

device.

Upang magamit ang tampok na ito, kailangan mo ng aparatong pinagana ang Wi-Fi

®

na

sumusuporta sa paglipat ng Media, halimbawa, computer na nagpapatakbo ng Microsoft

®

Windows Vista

®

o Windows

®

7.

Upang maghanda sa paggamit ng iyong device nang wireless sa isang computer

1

Tiyaking pinagana sa iyong device ang Mode ng paglilipat ng media. Karaniwang

pinapagana ito bilang default.

2

Tiyaking naka-on ang function ng Wi-Fi

®

.

3

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

4

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pagkakakonekta ng Xperia™ >

Connectivity sa USB.

5

Tapikin ang

Ipares sa PC, pagkatapos ay tapikin ang Sunod.

6

Sundin ang mga tagubilin sa screen upang makumpleto ang proseso ng pag-set

up.

128

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang kumonekta nang wireless sa isang nakapares na device

1

Tiyaking pinagana sa iyong device ang Mode ng paglilipat ng media. Karaniwang

pinapagana ito bilang default.

2

Tiyaking naka-on ang function ng Wi-Fi

®

.

3

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

4

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pagkakakonekta ng Xperia™ >

Connectivity sa USB.

5

Piliin ang nakapares na device kung saan ka kokonekta, pagkatapos ay tapikin

ang

Ikonekta.

Upang magdiskonekta sa isang nakapares na device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pagkakakonekta ng Xperia™ >

Connectivity sa USB.

3

Piliin ang nakapares na device na gusto mong idiskonekta.

4

Tapikin ang

Alisin ang koneksyon.

Upang alisin ang pagpapares sa isa pang device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pagkakakonekta ng Xperia™ >

Connectivity sa USB.

3

Piliin ang nakapares na device na gusto mong alisin.

4

Tapikin ang

I-unpair.