Sony Xperia E4g - Pamamahala sa baterya at power

background image

Pamamahala sa baterya at power

May naka-embed na baterya ang iyong device. Maaari mong subaybayan ang

pagkonsumo ng iyong baterya at malaman kung aling mga application ang gumagamit

ng pinakamaraming power. Maaari mong alisin o pagbawalan ang mga app at i-aktibo

ang ilang mode na power saving para masulit ang iyong baterya. Maaari mo ring tingnan

ang isang pagtatantya ng gaano katagal bago maubos ang iyong baterya at i-adjust ang

mga setting ng iyong baterya para pahusayin ang pagganap at mas mapatagal ang

iyong baterya.

Para pamahalaan ang pagkonsumo ng iyong baterya

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pamamahala ng power > Pagkonsumo ng

power ng app. May lalabas na pangkalahatang-ideya na nagpapakita ng mga

application na may mataas na rate ng trapiko ng data o na hindi mo nagamit sa

loob ng matagal na panahon.

3

Suriin ang impormasyon, pagkatapos ay kumilos ayon sa kinakailangan,

halimbawa, mag-uninstall ng isang application o pagbawalan ang paggamit dito.

Upang tingnan kung aling mga application ang pinakagumagamit ng power ng baterya

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pamamahala ng power > Paggamit ng

baterya.

Upang tingnan ang tinantyang tagal ng baterya

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pamamahala ng power.

Mga mode ng power saving

May ilang mode ng power saving na available para sa iyong paggamit kung gusto mong

mas tumagal ang iyong baterya:

125

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

STAMINA mode

Dini-disable ang Wi-Fi® at mobile data kapag naka-off ang screen at

pinaghihigpitan ang performance ng hardware. Lumalabas ang sa status bar
kapag umepekto na ang mode na ito.

Ultra STAMINA mode

Nililimitahan ang functionality ng iyong device sa mga pangunahing gawain gaya

ng pagtawag at pagpapadala ng mga SMS message. Lumalabas ang

sa

status bar sa sandaling naaktibo na ang mode na ito.

Mode ng hinang bat.

Binabago ang pagkilos ng iyong device, halimbawa, upang baguhin ang liwanag

ng screen at ang setting ng timeout ng screen, kapag bumaba ang level ng

baterya sa isang partikular na porsiyento. Lumalabas ang

sa status bar kapag

umepekto na ang mode na ito.

Wi-Fi batay sa lokasyon Sine-set ang iyong device na i-aktibo lang ang function ng Wi-Fi® kapag papasok

ito sa range ng isang naka-save na Wi-Fi® network.

I-queue background data Ino-optimize ang papalabas na trapiko kapag naka-off ang screen sa

pamamagitan ng pagpapadala ng data sa mga itinakdang agwat.

Para i-aktibo ang isang mode na power saving

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pamamahala ng power .

3

Para i-aktibo ang iyong gustong mode, i-drag ang nauugnay na slider pakanan o

markahan ang nauugnay na checkbox at pagkatapos ay kumpirmahin, kung

kinakailangan.

4

Kung walang available na slider o checkbox, tapikin ang pangalan ng mode na

gusto mong i-aktibo, pagkatapos ay kumpirmahin, kung kinakailangan.

Pangkalahatang-ideya ng feature na STAMINA mode

Ang STAMINA mode ay may ilang feature na nagbibigay-daan sa iyo na i-optimize ang

performance ng iyong baterya:

Pinatagal na

standby

Hinahadlangan ang mga application na gumamit ng trapiko ng data sa pamamagitan

ng pag-disable sa Wi-Fi® at mobile data kapag naka-off ang screen. Maaari mong

ibukod ang ilang application at serbisyo upang hindi ma-pause kapag aktibo ang

feature na ito.

STAMINA clock

Pinapanatiling naka-pause ang mga koneksyon sa network sa mga sitwasyon kapag

madalas mong pinipindot ang power key upang suriin ang oras.

Pinahabang

paggamit

Pinaghihigpitan ang performance ng hardware kapag ginagamit mo ang iyong device.

Para i-aktibo ang mga feature ng STAMINA mode

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pamamahala ng power , pagkatapos ay

tapikin ang

STAMINA mode.

3

I-aktibo ang STAMINA mode kung nadeaktibo ito.

4

Markahan ang mga checkbox sa tabi ng mga feature na gusto mong i-aktibo,

pagkatapos ay tapikin ang

Isaaktibo, kung na-prompt.

Para piliin kung aling mga application ang tatakbo sa STAMINA mode

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pamamahala ng power , pagkatapos ay

tapikin ang

STAMINA mode.

3

I-aktibo ang STAMINA mode kung nadeaktibo ito.

4

Siguraduhin na may marka ang checkbox na

Pinatagal na standby, pagkatapos

ay tapikin ang

Aktibo mga app sa standby > Magdagdag ng mga app.

5

Mag-scroll pakaliwa o pakanan para tingnan lahat ng application at serbisyo,

pagkatapos ay markahan ang mga nauugnay na checkbox para sa mga

application na gusto mong tumakbo.

6

Kapag tapos ka na, tapikin ang

Tapos na.

126

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.