Sony Xperia E4g - Suporta para sa iyong device

background image

Suporta para sa iyong device

Gamitin ang application na Suporta sa iyong device upang maghanap sa isang User

guide, basahin ang mga guide sa troubleshooting, at makakita ng impormasyon tungkol

sa mga update sa software at iba pang mga impormasyong nauugnay sa produkto.

Upang ma-access ang application na Suporta

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang , pagkatapos ay piliin ang kinakailangang item para sa

suporta.

Siguraduhing mayroon kang gumaganang koneksyon sa Internet, mas maganda kung sa

pamamagitan ng Wi-Fi®, upang limitahan ang mga singil sa trapiko ng data kapag ginagamit

ang application na Suporta.

Tulong sa mga menu at application

Ang ilang application at mga setting ay may tulong na available sa menu ng mga opsyon

na karaniwang isinasaad ng sa mga tukoy na application.

Tulungan kaming pagandahin ang aming software

Maaari mong paganahin ang pagpapadala ng impormasyon ng paggamit mula sa iyong

device nang sa gayon ay makakatanggap ang Sony Mobile ng mga anonymous na ulat

at istatistika ng bug na makakatulong na mapaganda ang aming software. Hindi

naglalaman ng personal na data ang nakolektang impormasyon.

Upang payagan ang pagpapadala ng impormasyon ng paggamit

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tungkol sa telepono > Mga stg ng impo ng

paggamit.

3

Markahan ang checkbox ng

Padala impo ng pagamit kung hindi pa ito

namamarkahan.

4

Tapikin ang

Sumang-ayon.