Sony Xperia E4g - DLNA Certified™ cihazlarla içerik paylaşımı

background image

DLNA Certified™ cihazlarla içerik paylaşımı

Cihazınıza ya da bir TV, bilgisayar gibi diğer cihazlara kaydedilen medya içeriğini görebilir

ya da oynatabilirsiniz. Bu tip cihazlar Digital Living Network Alliance tarafından DLNA

Certified™ özelliğine sahip olmalı ve içeriğin paylaşılabilmesi için tüm cihazlar ile aynı Wi-

Fi® ağına bağlanmalıdır. Ayrıca, cihazınızda diğer DLNA Certified™ cihazlardaki içeriği

görebilir ya da oynatabilirsiniz.
Cihazlar arasında içerik paylaşımını ayarladıktan sonra, örneğin, bir cihazınızdan evdeki

bilgisayarınızda saklı müzik dosyalarını dinleyebilir veya cihazınızın fotoğraf makinesi ile

çekilmiş fotoğrafları geniş ekranlı bir TV'de görüntüleyebilirsiniz.

DLNA Certified™ cihazlardaki dosyaların cihazınızda oynatılması

Cihazınızda başka DLNA Certified™ cihazlardaki dosyaları oynatırken diğer cihaz sunucu

gibi çalışır. Başka bir deyişle, içeriği ağ üzerinden paylaşır. Sunucu cihazın içerik paylaşım

fonksiyonunu etkinleştirmesi ve cihazınıza erişim izni vermesi gerekir. Cihazınız ile aynı Wi-

Fi® ağına bağlanması gerekir.

98

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

Paylaşılan bir parçayı cihazınızda çalmak için

1

Dosyaları paylaşmak istediğiniz cihazların, cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına

bağlandığından emin olun.

2

Ana ekran konumundan öğesine dokunun ve ardından öğesini bulun ve

dokunun.

3

Walkman® ana ekranının sol kenarını sağa sürükleyin ve

Cihazlar öğesine

dokunun.

4

Bağlı cihazların listesinden bir cihaz seçin.

5

Bağlı cihazın klasörlerine gözatın ve oynatmak istediğiniz parçayı seçin. Parça

otomatik olarak çalmaya başlar.

Paylaşılan bir videoyu cihazınızda oynatmak için

1

Dosyaları paylaşmak istediğiniz cihazların, cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına

bağlandığından emin olun.

2

Ana ekran konumundan öğesine dokunun ve ardından

Filmler öğesini bulun ve

dokunun.

3

Walkman ana ekranının sol kenarını sağa sürükleyin ve

Cihazlar öğesine dokunun.

4

Bağlı cihazların listesinden bir cihaz seçin.

5

Bağlı cihazın klasörlerine gözatın ve oynatmak istediğiniz videoyu seçin.

Paylaşılan bir fotoğrafı cihazınızda görmek için

1

Dosyaları paylaşmak istediğiniz cihazların, cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına

bağlandığından emin olun.

2

Ana ekran konumundan öğesine dokunun ve ardından

Albüm öğesini bulun ve

dokunun.

3

Albüm ana ekranının sol kenarını sağa sürükleyin ve

Cihazlar öğesine dokunun.

4

Bağlı cihazların listesinden bir cihaz seçin.

5

Bağlı cihazın klasörlerine gözatın ve görmek istediğiniz fotoğrafı seçin.

Cihazınızdaki dosyaların DLNA Certified™ cihazlarda oynatılması

Telefonunuzdaki medya dosyalarını diğer DLNA Certified™ cihazlarda görüntülemek ya

da oynatmak için cihazınızda dosya paylaşımını ayarlamanız gerekir. İçeriği paylaştığınız

cihazlara istemci cihazları adı verilir. Örneğin, bir TV, bilgisayar ya da tablet istemci cihaz

olarak davranabilir. İstemci cihazlara içeriği aktarabildiğinde cihazınız bir medya sunucusu

olarak çalışır. Cihazınızda dosya paylaşımı ayarladığınızda, istemci cihazlara da erişim izni

vermeniz gerekir. Bunun ardından bu tip cihazlar kayıtlı cihazlar olarak görünürler. Erişim

iznini bekleyen cihazlar, bekleyen cihazlar olarak listelenir.

Diğer DLNA Certified™ cihazlar ile dosya paylaşımı kurmak için

1

Cihazınızı Wi-Fi® ağına bağlayın.

2

Ana ekran konumundan öğesine dokunun ve ardından öğesini bulup

dokunun.

3

ve ardından

Medya sunucusu öğesine dokunun.

4

Medya paylaş işlevini açmak için, kaydırıcıyı sürükleyin. durum çubuğunda

görünür. Cihazınız artık bir medya sunucusu olarak çalışabilir.

5

Bilgisayarınızı veya diğer cihazları, cihazınızla aynı olan Wi-Fi® ağına bağlayın.

6

Cihazınızın durum çubuğunda bir bildirim belirir. Bildirimi açın ve her cihaz için

erişim izinlerini ayarlayın.

DLNA™ ile dosya paylaşımını ayarlama talimatları istemci cihaza bağlı olarak değişir. Daha

fazla bilgi için istemci cihazınızın Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Cihaz ağdaki bir istemciye

bağlanamazsa, Wi-Fi® ağınızın çalışmasını kontrol edin.

Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Medya sunucusu altındaki Medya sunucusu menüsüne de

erişebilirsiniz.

Medya sunucusu görünümünü kapatırsanız, dosya paylaşım fonksiyonu arka

planda çalışmaya devam eder.

Diğer DLNA Certified™ cihazlar ile dosya paylaşımını durdurmak için

1

Ana ekran konumunda öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Medya sunucusu öğesini bulup dokunun.

3

Medya paylaş yanındaki kaydırıcıyı sağa sürükleyin.

99

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

Bekleyen bir cihazın erişim izinlerini ayarlamak için

1

Ana ekran konumunuzdan öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Medya sunucusu öğesini bulup dokunun.

3

Bekleyen cihazlar listesinden bir cihaz seçin.

4

Bir erişim izin düzeyi seçin.

Kayıtlı bir cihazın adını değiştirmek için

1

Ana ekran konumunuzdan simgesine dokunun.

2

Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Medya sunucusu seçeneğini bulup dokunun.

3

Kayıtlı cihazlar listesinden bir cihaz seçin ve ardından Adı değiştir öğesini seçin.

4

Cihaz için yeni bir ad girin.

Kayıtlı bir cihazın erişim düzeyini değiştirmek için

1

Ana ekran konumunuzdan simgesine dokunun.

2

Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Medya sunucusu seçeneğini bulup dokunun.

3

Kayıtlı cihazlar listesinden bir cihaz seçin.

4

Erişim düzeyini değiştir üzerine dokunun ve bir seçenek belirleyin.

Diğer DLNA Certified™ cihazlar ile içerik paylaşımı hakkında yardım almak için

1

Ana ekran konumunuzdan öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Medya sunucusu öğesini bulup dokunun.

3

öğesine dokunun.

Bir Dijital Medya İşleyici cihazda dosyaların oynatımı

DLNA™ teknolojisi ile, cihazınızda kayıtlı medya içeriğini aynı Wi-Fi® ağına bağlı başka bir

cihaza aktarabilirsiniz. Diğer cihaz bir Dijital Medya İşleme (DMR) cihazı olarak çalışabilmeli

ve cihazınızdan alınan içeriği işleyebilmeli veya oynatabilmelidir. DLNA özellikli bir TV ya da

Windows® 7 veya üzerini kullanan bir PC, DMR cihazlarına örnektir.

Dijital Medya İşleyiciyi etkinleştirme ayarları, cihaza göre değişebilir. Daha fazla bilgi için, DMR

cihazı kullanım kılavuzuna bakın.

Dijital Haklar Yönetimi (DRM) altında korunan içerikler, DLNA™ teknolojisi kullanılarak Dijital

Medya İşleyici cihaz üzerinde oynatılamaz.

Cihazınızdaki fotoğraf veya videoları bir DMR cihazında görüntülemek için

1

DMR cihazını doğru şekilde ayarladığınızdan ve cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına bağlı

olduğundan emin olun.

2

Ana ekran konumundan, öğesine dokunun.

3

Albüm seçeneğini bulup dokunun.

4

Görüntülemek istediğiniz fotoğraflara veya videolara göz atın ve açın.

5

Araç çubuğunu görüntülemek için ekrana dokunun, ardından seçeneğine
dokunup içeriğinizi paylaşmak istediğiniz bir DMR cihazını seçin. Seçilen içerik

seçtiğiniz cihazda kronolojik sırada görüntülenmeye başlar.

6

DMR cihazından ayırmak için, öğesine dokunun ve

Bağlantıyı kes seçimini

yapın. Dosyanın DMR cihazında oynatımı durdurulur fakat cihazınızdaki oynatımına

devam edilir.

Videoya dokunarak ve ardından

öğesine dokunarak cihazınızdaki Filmler uygulamasından

bir videoyu da paylaşabilirsiniz.

100

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

Cihazınızda bulunan bir müzik parçasını DMR cihazında çalmak için

1

DMR cihazını doğru şekilde ayarladığınızdan ve cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına bağlı

olduğundan emin olun.

2

Ana ekran konumundan öğesine dokunun ve ardından öğesini bulun ve

dokunun.

3

Bir müzik kategorisi seçin ve paylaşmak istediğiniz parçaya göz atın ve ardından

parçaya dokunun.

4

öğesine dokunun ve içeriğinizi paylaşacağınız bir DMR cihazını seçin. Parça

otomatik olarak seçtiğiniz cihazda çalar.

5

DMR cihazından ayırmak için öğesine dokunun ve cihazınızı seçin. Parçanın

DMR cihazında oynatımı durdurulur, ancak cihazınızdaki oynatımına devam edilir.