Sony Xperia E4g - Cihazınızda tanı testlerini çalıştırma

background image

Cihazınızda tanı testlerini çalıştırma

Xperia™ Diagnostics uygulaması belirli bir fonksiyonu test edebilir veya Xperia™

cihazınızın düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için tam tanı testi

çalıştırabilir.
Xperia™ Diagnostics şunları yapabilir:

Xperia™ cihazınızdaki olası donanım veya yazılım sorunlarını belirleyebilir.

Uygulamaların cihazınızda ne kadar iyi çalıştığını analiz edebilir.

Önceki 10 gün boyunca bırakılan çağrı sayısının kaydını tutabilir.

Yüklenen yazılımları tanımlayabilir ve cihazınız hakkında yararlı bilgiler sunabilir.

Xperia™ Diagnostics uygulaması Sony tarafından üretilen çoğu Android™ cihazında önceden

yüklüdür. Diagnostics seçeneği

Ayarlar > Telefon hakkında altında bulunmuyorsa, Google

Play™ uygulamasının basit sürümünü indirebilirsiniz.

Belirli bir tanı testi çalıştırmak için

1

Ana ekran konumundan öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Telefon hakkında > Diagnostics > Test cihazı öğesini bulup dokunun.

3

Listeden bir test seçin.

4

Talimatları izleyin ve bir özelliğin çalışıp çalışmadığını onaylamak için

Evet veya

Hayır seçeneğine hafifçe dokunun.

Tüm tanı testlerini çalıştırmak için

1

Ana ekran konumundan öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Telefon hakkında > Diagnostics > Test cihazı > Tümünü çalıştır

öğesini bulup dokunun.

3

Talimatları izleyin ve bir özelliğin çalışıp çalışmadığını onaylamak için

Evet veya

Hayır seçeneğine hafifçe dokunun.

Test sonuçlarını görüntülemek için

1

Ana ekran konumundan öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Telefon hakkında > Diagnostics > Test sonuçları öğesini bulup

dokunun.

3

Belirli bir günde gerçekleştirilen testlerin sonuçlarını görüntülemek için ilgili tarihe

hafifçe dokunun.

Cihazınızla ilgili ayrıntıları görüntülemek için

1

Ana ekran konumundan öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Telefon hakkında > Diagnostics > Cihazla ilgili bilgiler öğesini bulup

dokunun.