Sony Xperia E4g - Servis ve özellik kısıtlamaları

background image

Servis ve özellik kısıtlamaları

Bu Kullanım kılavuzunda bahsedilen servislerin ve özelliklerin bazıları, bütün ülkelerde/

bölgelerde veya tüm şebekeler ve/veya servis sağlayıcıları tarafından desteklenmeyebilir.

Sınırlandırılmaksızın, bu aynı zamanda GSM Uluslararası Acil Durum Numarası 112 için de

geçerlidir. Belli bir servisi veya özelliği kullanıp kullanamayacağınızdan ve ilave erişim veya

kullanım ücreti uygulanıp uygulanmayacağından emin olmak için, lütfen şebeke

operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.
Bu kılavuzda açıklanan belirli özelliklerin ve uygulamaların kullanımı Internet erişimi

gerektirebilir. Cihazınızdan İnternet'e bağlandığınızda veri bağlantısı için ücret ödemeniz

gerekebilir. Daha fazla bilgi için kablosuz servis sağlayıcınıza başvurun.