Sony Xperia E4g - İçindekiler

background image

İçindekiler

Başlarken....................................................................................... 6

Bu Kullanım kılavuzu hakkında.............................................................6
Cihaza genel bakış.............................................................................. 6
Montaj.................................................................................................7
Ekran koruması................................................................................... 9
Cihazınızı ilk kez açma.........................................................................9
Google™ hesabı neden gerekli?........................................................10
Cihazınızı şarj etme............................................................................10

Temel konuları öğrenme...............................................................12

Dokunmatik ekranı kullanma..............................................................12
Ekranı kilitleme ve kilidini açma.......................................................... 14
Ana ekran......................................................................................... 14
Uygulama ekranı............................................................................... 16
Uygulamalarda dolaşma....................................................................17
Küçük uygulamalar............................................................................17
Widget'lar..........................................................................................18
Kısayollar ve klasörler........................................................................ 19
Arka plan ve temalar..........................................................................20
Ekran görüntüsü çekme.................................................................... 21
Durum ve bildirimler...........................................................................21
Durum çubuğundaki simgeler............................................................22
Uygulamaya genel bakış....................................................................24

Uygulamaları indirme....................................................................26

Google Play™ servisinden uygulamalar indirme.................................26
Başka kaynaklardan uygulamalar indirme.......................................... 26

İnternet ve ağlar........................................................................... 27

Web'de tarama yapma......................................................................27
İnternet ve MMS ayarları ...................................................................27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Mobil veri bağlantınızı paylaşma.........................................................30
Veri kullanımını kontrol etme.............................................................. 31
Mobil şebekeleri seçme.....................................................................31
Sanal özel ağlar (VPN'ler).................................................................. 32

Cihazınızda veri senkronizasyonu................................................ 33

Çevrimiçi hesaplarla senkronize etme................................................ 33
Microsoft® Exchange ActiveSync® ile senkronizasyon..................... 33

Temel ayarlar................................................................................35

Ayarlara erişim...................................................................................35
Ses, zil sesi ve ses düzeyi..................................................................35

2

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

SIM kart koruması ............................................................................ 36
Ekran ayarları.................................................................................... 37
Daydream......................................................................................... 37
Ekran kilidi.........................................................................................38
Dil ayarları......................................................................................... 39
Tarih ve saat..................................................................................... 39
Ses çıkışının güçlendirilmesi...............................................................40

Metin yazma................................................................................. 41

Sanal klavye...................................................................................... 41
Telefon tuş takımı.............................................................................. 42
Sesli giriş kullanarak metin girme....................................................... 43
Metin düzenleme...............................................................................43
Xperia klavyesini kişiselleştirme..........................................................44

Arama........................................................................................... 45

Çağrı yapma..................................................................................... 45
Alınan çağrılar....................................................................................46
Devam eden çağrılar......................................................................... 48
Çağrı kaydını kullanma.......................................................................48
Çağrıları yönlendirme.........................................................................49
Çağrıları sınırlandırma........................................................................ 49
Birden fazla çağrı...............................................................................50
Konferans çağrıları.............................................................................51
Sesli mesaj........................................................................................51
Acil durum çağrıları............................................................................51

Kişiler ...........................................................................................53

Kayıtları aktarma................................................................................53
Kayıtları arama ve görüntüleme..........................................................54
Kayıt ekleme ve kayıtları düzenleme...................................................55
Tıbbi ve acil durum iletişim bilgileri ekleme......................................... 56
Sık Kullanılanlar ve Gruplar................................................................ 57
Kayıt bilgisi gönderme....................................................................... 58
Kayıtlar uygulamanızda çift kayıttan kaçınmak................................... 58
Kişileri yedekleme..............................................................................58

Mesajlaşma ve sohbet................................................................. 59

Mesajları okuma ve mesaj gönderme.................................................59
Mesajlarınızı düzenleme.....................................................................60
Mesajdan çağrı gönderme.................................................................61
Mesajlaşma ayarları........................................................................... 61
Anında mesajlaşma ve görüntülü sohbet........................................... 61

E-posta.........................................................................................63

E-posta kurulumu..............................................................................63
E-posta mesajları gönderme ve alma.................................................63

3

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

E-posta önizleme bölmesi................................................................. 64
E-posta mesajlarınızı düzenleme........................................................65
E-posta hesap ayarları.......................................................................66
Gmail™.............................................................................................66

Müzik ...........................................................................................68

Cihazınıza müzik aktarma ................................................................. 68
Müzik dinleme................................................................................... 68
Walkman® ana ekranı menüsü..........................................................69
Çalma listeleri....................................................................................70
Müzik paylaşma................................................................................ 71
Sesi geliştirme................................................................................... 71
Görselleştirici ....................................................................................71
TrackID™ ile müzik tanıma................................................................ 72

FM radyo...................................................................................... 74

Radyo dinleme.................................................................................. 74
Favori radyo kanalları.........................................................................75
Ses ayarları....................................................................................... 75

Kamera......................................................................................... 76

Fotoğraf çekimi ve video kaydı.......................................................... 76
Yüz saptama.....................................................................................77
Gülümseyen yüzleri yakalayabilmek için Gülümseme
Yakalama™'yı kullanma.................................................................... 77
Fotoğraflarınıza coğrafi konum eklenmesi.......................................... 78
Genel kamera ayarları........................................................................78
Fotoğraf makinesi ayarları..................................................................82
Video kamera ayarları........................................................................ 85

Albümdeki fotoğraflar ve videolar................................................ 89

Fotoğraf ve video görüntüleme.......................................................... 89
Fotoğrafları ve videoları paylaşma ve yönetme................................... 90
Fotoğraf düzenleyici uygulamasıyla fotoğraf düzenleme..................... 91
Movie Creator uygulaması ile videoları düzenleme............................. 92
Fotoğraf ve videoları gizleme............................................................. 92
Albüm ana ekran menüsü..................................................................93
Fotoğraflarınızı bir harita üzerinde görüntüleme.................................. 93

Videolar........................................................................................ 96

Filmler uygulamasında video izleme................................................... 96
Cihazınıza video içeriği aktarma ........................................................ 97
Video içeriğini yönetme......................................................................97

Bağlanabilirlik............................................................................... 98

Cihazınızın ekranını bir TV'ye kablosuz olarak yansıtma......................98
DLNA Certified™ cihazlarla içerik paylaşımı....................................... 98
Bluetooth® kablosuz teknolojisi.......................................................101

4

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

Zaman kazanmanızı sağlayan akıllı uygulamalar ve özellikler.... 104

Smart Connect ile aksesuarları ve ayarları kontrol etme................... 104

Seyahat ve haritalar....................................................................107

Konum servislerini kullanma............................................................ 107
Google Haritalar™ ve navigasyon....................................................107
Seyahat ederken veri trafiğini kullanma............................................ 108
Uçak modu..................................................................................... 109

Takvim ve çalar saat...................................................................110

Takvim............................................................................................ 110
Alarm ve saat.................................................................................. 111

Destek ve bakım.........................................................................114

Cihazınız için destek........................................................................ 114
Bilgisayar araçları............................................................................ 114
Cihazınızı güncelleme...................................................................... 115
Kayıp bir cihazı bulma .................................................................... 116
Cihazınızın kimlik numarasını bulma................................................. 117
Pil ve güç yönetimi.......................................................................... 117
Bellek ve depolama......................................................................... 119
Bir bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme...................................... 120
Yedekleme ve içeriği saklama..........................................................121
Cihazınızda tanı testlerini çalıştırma..................................................123
Cihazınızı yeniden başlatma ve sıfırlama...........................................123
Cihazınızı geri dönüştürmek.............................................................125
Servis ve özellik kısıtlamaları............................................................ 125
Yasal bilgiler.................................................................................... 125

5

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.