Sony Xperia E4g - Telefon tuş takımı

background image

Telefon tuş takımı

Telefon Tuş Takımı, telefonlardaki 12 tuşlu standart tuş takımına benzer. Tahminli metin

girişi ve normal metin girişi seçeneklerini sağlar. Telefon Tuş Takımı metin giriş yöntemini

klavye ayarları yoluyla etkinleştirebilirsiniz. Telefon Tuş Takımı yalnızca dikey doğrultuda

kullanılabilir.

1 Bir metin giriş seçeneği belirleyin. Karakterlere tek tek dokunarak sözcük önerilerini kullanabilir veya istenen

karakter seçilinceye kadar dokunmaya devam edebilirsiniz.

2 İmleçten önce gelen karakteri silin.

3 Bir satır başı girin ya da metin girişini onaylayın.

4 Boşluk girin.

5 Sembolleri ve gülen suratları görüntüleyin.

6 Rakamları görüntüleyin.

7 Karakter boyutunu değiştirin ve büyük harf kilidini açın.

Telefon Tuş Takımını ilk defa açmak için

1

Metin giriş alanına dokunun ve ardından öğesine dokunun.

2

ve ardından

Klavye ayarları öğesine dokunun.

3

Dikey klavye öğesine dokunun, sonrasında Telefon tuş takımı seçeneğini seçin.

42

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

Telefon Tuş Takımını kullanarak metin girmek için

Telefon Tuş Takımında görüntülendiğinde, yazmak istediğiniz harf tuştaki ilk harf

olmasa bile, her karakter tuşuna yalnızca bir kez dokunun. Görüntülenen sözcüğe

dokunun veya daha fazla sözcük önerisi görmek ve listeden bir sözcük seçmek

için

öğesine dokunun.

Telefon Tuş Takımında görüntülendiğinde, girmek istediğiniz karakterin sanal

klavyedeki tuşuna hafifçe dokunun. İstenen karakter seçilene kadar bu düğmeye

basmaya devam edin. Ardından, girmek istediğiniz diğer karakterler için de aynı

işlemi yapın.

Telefon Tuş Takımını kullanarak sayı girmek için

Telefon Tuş Takımı görüntülenirken öğesine dokunun. Sayıları içeren Telefon

Tuş Takımı görüntülenir.

Telefon Tuş Takımını kullanarak semboller ve gülen suratlar eklemek için

1

Telefon Tuş Takımı görüntülenirken

öğesine dokunun. Semboller ve gülen

suratları içeren bir ızgara görünümü gösterilir.

2

Diğer seçenekleri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın. Bir sembol veya gülen

suratı dokunarak seçin.