Sony Xperia E4g - Налаштування клавіатури Xperia

background image

Налаштування клавіатури Xperia

Під час введення тексту за допомогою екранної клавіатури можна відкрити установки клавіатури та
інші установки введення тексту, які допомагають налаштувати параметри мов введення,
інтелектуального введення тексту, автоматичного додавання пробілів і швидких крапок. Клавіатура
може використовувати дані з програми «Електронна пошта» та інших програм, щоб визначити ваш
стиль написання. Про основні установки та способи їх швидкого налаштування читайте в посібнику
з налаштування.

Доступ до установок екранної клавіатури

1

Під час введення тексту за допомогою екранної клавіатури торкніться

.

2

Послідовно торкніться елементів і Установки клавіатури та змініть установки на
потрібні.

3

Щоб додати мову введення тексту, торкніться Писемні мови й установіть відповідні
позначки.

4

Щоб підтвердити, торкніться OK.

Змінення установок варіантів слів

1

Під час введення тексту за допомогою екранної клавіатури торкніться

.

2

Торкніться , а потім торкніться Установки клавіатури > Пропозиції зі
словника
.

3

Виберіть параметр.

Вибір методу введення

1

Під час введення тексту за допомогою екранної клавіатури перетягніть панель стану вниз,
щоб відкрити панель сповіщень, і торкніться

.

2

Виберіть параметр.

Використання власного стилю написання

1

Під час введення тексту за допомогою екранної клавіатури торкніться

.

2

Торкніться , потім торкніться Установки клавіатури > Використовувати мій
стиль письма
та виберіть джерело.

Вибір варіанта розкладки клавіатури

Варіанти розкладки клавіатури доступні для екранної клавіатури, але не для всіх мов
введення.

1

Під час введення тексту за допомогою екранної клавіатури торкніться

.

2

Торкніться , а потім — Установки клавіатури.

3

Торкніться Писемні мови, а потім —

.

4

Виберіть варіант розкладки клавіатури.

5

Торкніться OK, щоб підтвердити.

44

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.