Sony Xperia E4g - Редагування тексту

background image

Редагування тексту

Ви можете виділяти, вирізати, копіювати та вставляти текст під час введення. Ви модете відкрити
засоби редагування, двічі торкнувшися введеного тексту. Засоби редагування стануть доступні у
панелі програми.

Панель програм

1

Закрити панель програм.

2

Вибрати весь текст.

3

Вирізати текст.

4

Скопіювати текст.

43

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

5

Вставити текст.

відображається, лише коли в буфері обміну збережено текст.

Вибір тексту

1

Після введення тексту двічі торкніться тексту. Слово, до якого ви доторкнулися, виділяється
з обох боків.

2

Перетягніть виділення вліво або вправо, щоб вибрати більше тексту.

Редагування тексту

1

Після ведення тексту двічі торкніться потрібного текстового поля, щоб відобразилася
панель програми.

2

Виберіть потрібний текст і внесіть бажані зміни, використовуючи інструменти на панелі
програми.