Sony Xperia E4g - Телефонна клавіатура

background image

Телефонна клавіатура

Телефонна клавіатура подібна до стандартних 12 телефонних клавіш. Вона має режими
інтелектуального та звичайного введення тексту. Увімкнути метод введення тексту за допомогою
телефонної клавіатури можна в установках клавіатури. Телефонна клавіатура доступна лише в
портретній орієнтації.

1 Вибір параметра введення тексту. Можна торкатися символу один раз і використовувати варіанти слів або ж торкатися

клавіші, доки не буде вибрано потрібний символ.

2 Видалення символу перед курсором.

3 Перехід на новий рядок або підтвердження введення тексту.

4 Введення пробілу.

5 Відображення символів і емограм.

6 Відображення цифр.

7 Змінення регістру символів і ввімкнення введення великими буквами.

Відкриття телефонної клавіатури вперше

1

Торкніться поля введення тексту, потім торкніться

.

2

Торкніться піктограми , а далі – Установки клавіатури.

3

Торкніться Клавіатура в порт.орієн. і виберіть потрібну опцію в меню Телефонна
клавіатура
.

42

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Введення тексту за допомогою телефонної клавіатури

Коли в телефонній клавіатурі відображається , торкайтеся кожної клавіші із символами
лише раз, навіть якщо потрібна літера не перша на клавіші. Торкніться відображеного слова
або торкніться піктограми

, щоб переглянути інші варіанти слів і вибрати слово зі списку.

Коли в телефонній клавіатурі відображається , торкайтесь екранної клавіші для кожного
символу, який потрібно ввести. Продовжуйте торкатися цієї кнопки, доки не буде вибрано
потрібний символ. Повторюйте ці дії для кожного наступного символу.

Введення цифр за допомогою телефонної клавіатури

Коли відображається телефонна клавіатура, торкніться . Відобразиться телефонна
клавіатура з цифрами.

Вставлення символів і емограм із телефонної клавіатури

1

Коли відображається телефонна клавіатура, торкніться

. Відобразиться таблиця

символів і емограм.

2

Прокрутіть угору або вниз, щоб переглянути більше варіантів. Торкніться символу або
емограми, щоб вибрати їх.