Sony Xperia E4g - Керування відеовмістом

background image

Керування відеовмістом

Отримання інформації про фільм уручну

1

Переконайтеся, що в пристрої активне з’єднання для передавання даних.

2

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться Фільми.

3

Перетягніть лівий край екрана праворуч, щоб відкрити меню головного екрана програми
«Фільми», і знайдіть серед різних категорій відеофайл, про який потрібно отримати
інформацію.

4

Доторкніться до мініатюри відеозапису й утримуйте її, потім торкніться Пошук
інформації
.

5

У полі пошуку введіть ключові слова для відеозапису, потім торкніться клавіші
підтвердження на клавіатурі. Усі знайдені варіанти відображаються у вигляді списку.

6

Виберіть результат пошуку, а потім торкніться Готово. Почнеться завантаження
інформації.

Якщо встановити позначення Деталі відеозапису у розділі «Установки», ви автоматично
отримуватимете інформацію про нещодавно додані відеозаписи після кожного відкриття
програми «Фільми».

Якщо завантажено неправильну інформацію, виконайте пошук із використанням інших
ключових слів.

Очищення інформації про відеозапис

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться Фільми.

2

Перетягніть лівий край екрана праворуч, щоб відкрити меню головного екрана програми
«Фільми», і знайдіть серед різних категорій відеофайл, який потрібно змінити.

3

Доторкніться до мініатюри відеозапису й утримуйте її, потім торкніться Очистити
інформацію
.

Видалення відеозапису

1

На головному екрані торкніться , потім знайдіть і торкніться Фільми.

2

Перетягніть лівий край екрана праворуч, щоб відкрити меню головного екрана програми
«Фільми», і знайдіть серед різних категорій відеофайл, який потрібно видалити.

3

Доторкніться до мініатюри потрібного відеозапису й утримуйте її, а потім торкніться
Видалити у списку, що відобразиться.

4

Щоб підтвердити дію, торкніться Видалити ще раз.

95

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.