Sony Xperia E4g - Надсилання й отримання електронних листів

background image

Надсилання й отримання електронних листів

1

Перегляд списку всіх облікових записів електронної пошти та останніх папок

2

Написання нового електронного листа

3

Пошук електронних листів

4

Доступ до установок та опцій

5

Список електронних листів

Завантаження нових електронних листів

Відкривши папку «Вхідні» електронної пошти, проведіть униз по списку повідомлень.

Перш ніж завантажувати нові електронні листи, переконайтеся, що доступне активне
з’єднання для передавання даних. Щоб отримати докладнішу інформацію про
забезпечення надійних з’єднань для передавання даних, читайте статтю Установки
Інтернету та MMS
на сторінці 27 .

63

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Читання електронних листів

1

З Головний екран, торкніться .

2

Знайдіть елемент Електронна пошта і торкніться його.

3

Якщо у вас декілька облікових записів електронної пошти, торкніться

й виберіть той

запис, який бажаєте перевірити, потім торкніться Вхідні у розкривному меню. Щоб
перевірити всі свої облікові записи електронної пошти одразу, торкніться

, а потім

торкніться Об’єднана папка «Вхідні» у розкривному меню.

4

У папці «Вхідні» електронної пошти прокрутіть угору або вниз і торкніться електронного
листа, який потрібно прочитати.

Створення й надсилання електронного листа

1

З Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться Електронна пошта.

2

Якщо у вас декілька облікових записів електронної пошти, торкніться

й виберіть той

запис, з якого бажаєте надіслати електронного листа, потім торкніться Вхідні у
розкривному меню.

3

Торкніться та почніть вводити ім’я чи електронну пошту одержувача або торкніться і
виберіть одного чи кількох одержувачів зі списку контактів.

4

Введіть тему електронного листа та текст повідомлення, а потім торкніться .

Відповідь на електронний лист

1

У папці «Вхідні» знайдіть і торкніться повідомлення, на яке потрібно відповісти, а потім
торкніться Відповісти або Відповісти всім.

2

Введіть текст відповіді й торкніться .

Пересилання електронного листа

1

У папці «Вхідні» знайдіть лист, який потрібно переслати, і торкніться його, а потім
торкніться Переслати.

2

Введіть адресу електронної пошти одержувача вручну або торкніться і виберіть
одержувача зі списку контактів.

3

Введіть текст повідомлення й торкніться .

Перегляд вкладення електронного листа

1

Знайдіть електронний лист із вкладенням, яке потрібно переглянути, і торкніться його.
Електронні листи з вкладеннями позначаються піктограмою .

2

Коли електронний лист відкриється, торкніться Завант.. Почнеться завантаження
програми.

3

Після завантаження вкладення торкніться Перегл..

Збереження адреси електронної пошти відправника в контактах

1

Знайдіть і торкніться потрібного повідомлення в папці "Вхідні" електронної пошти.

2

Торкніться імені відправника, а потім торкніться ОК.

3

Виберіть наявний контакт або торкніться Створити новий контакт.

4

Якщо потрібно, відредагуйте інформацію про контакт, а потім торкніться Готово.