Sony Xperia E4g - Використання журналу дзвінків

background image

Використання журналу дзвінків

У журналі дзвінків можна переглянути неприйняті , прийняті та набрані дзвінки.

Перегляд неприйнятих дзвінків

1

Якщо є неприйняті дзвінки, на панелі стану відображається піктограма . Перетягніть
панель стану вниз.

2

Торкніться Неприйнятий дзвінок.

Виклик номера з журналу дзвінків

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Телефон. У верхній частині екрана відобразиться вікно перегляду
журналу дзвінків.

3

Щоб одразу викликати номер, торкніться його. Щоб змінити номер перед дзвінком,
торкніться й утримуйте номер, потім торкніться Змінити перед дзвінком.

Щоб викликати номер, можна також торкнутися > Передзвонити.

Додавання до контактів номера з журналу дзвінків

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Телефон. У верхній частині екрана відобразиться вікно перегляду
журналу дзвінків.

3

Доторкніться й утримуйте номер, потім торкніться Додати до контактів.

4

Торкніться потрібного контакту або торкніться Створити новий контакт.

5

Відредагуйте детальну інформацію про контакт і торкніться Готово.

48

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Приховання журналу дзвінків

1

З Головний екран, торкніться .

2

Знайдіть елемент Телефон і торкніться його.

3

Торкніться елементів > Сховати журнал дзвінків.