Sony Xperia E4g - Конференц-дзвінки

background image

Конференц-дзвінки

Конференц-дзвінки (тобто дзвінки з багатьма учасниками) дають змогу спілкуватися з двома й
більше співрозмовниками.

Детальну інформацію щодо кількості учасників, яких можна додати до конференц-дзвінка,
можна отримати у вашого оператора мережі.

Здійснення конференц-дзвінка

1

Під час телефонної розмови торкніться .

2

Наберіть номер другого учасника й торкніться . Першого учасника дзвінка буде
встановлено на утримування.

3

Торкніться , щоб додати другого учасника до конференц-дзвінка.

4

Щоб додати більше учасників, повторіть кроки від 1 до 3.

50

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Приватна розмова з учасником конференц-дзвінка

1

Під час конференц-дзвінка торкніться Керування.

2

Торкніться номера телефону учасника, з яким потрібно провести приватну розмову.

3

Щоб завершити приватну розмову та повернутися до конференц-дзвінка, торкніться .

Від’єднання учасника від конференц-дзвінка

1

Під час конференц-дзвінка торкніться Керування.

2

Торкніться навпроти учасника, якого потрібно від’єднати.

Завершення конференц-дзвінка

Під час конференц-дзвінка торкніться піктограми Завершити конференцію.