Sony Xperia E4g - Прийом дзвінків

background image

Прийом дзвінків

Відповідь на дзвінок

Відхилення дзвінка

Щоб вимкнути звук під час вхідного дзвінка

Коли звучить мелодія вхідного дзвінка, натисніть кнопку гучності.

Використання автовідповідача

Програма автовідповідача у вашому пристрої може відповідати на дзвінки, коли ви зайняті або
пропустили дзвінок. Ви можете ввімкнути функцію автовідповідача й указати період очікування,
після якого дзвінки буде прийнято автоматично. Крім того, дзвінки можна вручну переспрямовувати
до автовідповідача, коли ви не маєте змоги на них відповісти. Повідомлення, залишені на
автовідповідачі, можна прослуховувати безпосередньо на пристрої.

Перш ніж використовувати функцію автовідповідача, потрібно записати привітання.

Записування привітання для автовідповідача

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дзвінок > Автовідповідач > Привітання.

3

Торкніться Записати нове привітання і виконайте вказівки на екрані.

Увімкнення автовідповідача

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дзвінок > Автовідповідач.

3

Установіть позначку Автовідповідач.

Якщо ви не встановите тривалості очікування перед увімкненням автовідповідача,
використовуватиметься стандартне значення.

46

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Відхилення дзвінка за допомогою автовідповідача

Коли надходить вхідний дзвінок, перетягніть Варіанти відповіді вгору й виберіть
Відхилити через автовідповідач.

Установлення тривалості очікування перед увімкненням автовідповідача

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дзвінок > Автовідповідач.

3

Торкніться Відповідати через.

4

Налаштуйте час, прокрутивши вгору або вниз.

5

Торкніться Готово.

Прослуховування повідомлень з автовідповідача

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дзвінок > Автовідповідач > Повідомлення.

3

Виберіть голосове повідомлення, яке потрібно прослухати.

Також повідомлення з автовідповідача можна прослуховувати безпосередньо в журналі
дзвінків, торкаючись .

Відхилення дзвінка текстовим повідомленням

Ви можете відхилити дзвінок за допомогою текстового повідомлення. Коли ви відхиляєте дзвінок за
допомогою такого повідомлення, абоненту автоматично надсилається повідомлення, яке
зберігається в розмові з цим контактом у програмі «Обмін повідомленнями».
Ви можете вибрати з кількох заздалегідь визначених повідомлень на пристрої або створити нове.
Ви також можете створити власні повідомлення, відредагувавши заздалегідь визначені.

Відхилення дзвінка за допомогою текстового повідомлення

1

Коли надходить вхідний дзвінок, перетягніть Варіанти відповіді вгору й торкніться
Відхилення з повідомленням.

2

Виберіть заздалегідь визначене повідомлення або торкніться , щоб написати нове
повідомлення.

Відхилення другого дзвінка за допомогою текстового повідомлення

1

Якщо під час розмови залунає повторюваний звуковий сигнал, перетягніть угору
Відхилення з повідомленням.

2

Виберіть заздалегідь визначене повідомлення або торкніться , щоб написати нове
повідомлення.

Редагування текстового повідомлення, що використовується в разі відхилення
дзвінка

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дзвінок > Відхилення дзвінка з
повідомленням
.

3

Торкніться повідомлення, яке потрібно змінити, і внесіть потрібні зміни.

4

Торкніться OK.

47

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.