Sony Xperia E4g - Будильник і годинник

background image

Будильник і годинник

Ви можете встановити один або кілька будильників і використати як сигнал будильника будь-який
звук, збережений на пристрої. Будильник не спрацьовує, якщо пристрій вимкнено. Проте він
спрацьовує, коли пристрій перебуває в беззвучному режимі.
Формат часу будильника відповідає загальним установкам часу в телефоні, наприклад 12- або 24-
годинний.

1

Доступ до головного екрана будильника

2

Перегляд світового часу та налаштування установок

3

Доступ до функції секундоміра

4

Доступ до функції таймера

108

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

5

Відкриття установок дати й часу годинника

6

Увімкнення й вимкнення будильника

7

Перегляд параметрів

8

Додавання нового будильника

Як установити новий сигнал будильника

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Будильник і годинник і торкніться його.

3

Торкніться елемента .

4

Торкніться Час та налаштуйте час, виконавши прокрутку вгору або вниз.

5

Торкніться елемента Установити.

6

За бажанням змініть інші установки будильника.

7

Торкніться елемента Готово.

Відкладання сигналу будильника під час його звучання

Торкніться елемента Відкласти.

Вимкнення сигналу будильника під час його звучання

Перетягніть праворуч.

Щоб вимкнути відкладений сигнал будильника, перетягніть панель стану, відкривши
панель сповіщень, і торкніться .

Змінення установок наявного будильника

1

Відкрийте програму «Будильник і годинник», а потім торкніться будильника, який потрібно
змінити.

2

Внесіть потрібні зміни.

3

Торкніться Готово.

Увімкнення й вимкнення будильника

Відкрийте програму «Будильник і годинник», а потім потягніть повзунок поруч із
будильником, щоб увімкнути або вимкнути його.

Видалення будильника

1

Відкрийте програму «Будильник і годинник», а потім доторкніться до будильника, який
потрібно видалити, і утримуйте його.

2

Торкніться Видалити сигнал, а потім — Так.

Установлення звукового сигналу будильника

1

Відкрийте програму «Будильник і годинник», а потім торкніться будильника, який потрібно
змінити.

2

Торкніться Сигнал будильника й виберіть потрібний варіант або торкніться , щоб
вибрати з музичних файлів.

3

Двічі торкніться Готово.

Установлення періодичного сигналу будильника

1

Відкрийте програму «Будильник і годинник», а потім торкніться будильника, який потрібно
змінити.

2

Торкніться Повтор.

3

Позначте потрібні дні, потім торкніться ОК.

4

Торкніться Готово.

Увімкнення функції вібрування для будильника

1

Відкрийте програму «Будильник і годинник», а потім торкніться будильника, який потрібно
змінити.

2

Позначте Вібрація.

3

Торкніться Готово.

109

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Налаштування відтворення сигналів у беззвучному режимі

1

Відкрийте програму «Будильник і годинник», а потім торкніться будильника, який потрібно
змінити.

2

Позначте Сигн. у беззвучн. реж., потім торкніться Готово.

110

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.